W KRZYŻU ZBAWIENIE – NABOŻEŃSTWO ZE ŚW. MAŁGORZATĄ

Nikt nie może dotknąć krzyża Jezusa, nie pozostawiając na nim czegoś z siebie i nie biorąc czegoś z krzyża Jezusa do swojego życia.
/Papież Franciszek/
Zrób tak,żebyś mógł codziennie patrzeć na ten Krzyż i żeby On mógł codziennie patrzeć na ciebie. Myślisz, że to jest bez znaczenia? To kształtuje całe życie. I tego potrzeba dzisiaj.
/Św. Jan Paweł II/

W tym duchu, naśladując św. Małgorzatę, chcemy czerpać moc z krzyża Zbawcy. Posiadając jej relikwie, chcemy rozwijać kult oraz duchowość z nią związaną. Dlatego od piątku 11.12.2020 r. wprowadzamy nabożeństwo adoracji krzyża, które będzie do tego nawiązywało.
W drugi lub trzeci piątek każdego miesiąca, o g. 18.30 będzie msza św. z intencją zbiorową za żywych, za wstawiennictwem naszej patronki, a po niej rozpocznie się czuwanie modlitewne. Otaczając krzyż, przez śpiew i modlitwę ustną, będziemy oddawać część Ukrzyżowanemu oraz jednoczyć z Nim nasze krzyże na wzór św. Małgorzaty. Ona uczy nas jak przyjąć miłość Chrystusa i krzyżem pokonać szatana. W czasach, gdy nie brak krzyży w życiu, gdy krzyż bywa pogardzany, ale zarazem okazuje się zwycięski, chcemy z naszą patronką rozwijać duchowość opartą na zgłębieniu jego misterium i zjednoczeniu z nim.