MISYJNI PODRÓŻNICY

Posługa na misjach bardzo często uzależniona jest od możliwości pokonywania dużych odległości i docierania zagubionych w głuszy małych osad. Dlatego od kilku lat organizacja „MIVA” stara się pozyskiwać środki i pomagać w zakupie środków lokomocji dla misjonarzy. 

Okazją do ich pozyskania jest poświęcenie pojazdów z okazji św. Krzysztofa. Zachęcani jesteśmy w tym dniu do  wsparcia tej inicjatywy, ofiarą proporcjonalną do przebytych kilometrów, czyli 1 gr za 1 km szczęśliwie odbytych podróży. W tym roku udało nam się zebrać na ten cel 1915 zł. Ufamy, że to pomoże misjonarzom w dotarciu z Dobrą Nowiną do najdalszych miejsc znajdujących się w obszarze ich posługiwania.