MODLITWA ZA DZIECI UTRACONE

W świecie 15 października obchodzony jest jako Dzień Dziecka Utraconego, gdyż tyle przeciętnie trwa czas ciąży liczonej od 1 stycznia. 

Wraz z poświęceniem w ubiegłym roku kapliczki Matki Bożej Bolesnej na naszym Skwerze Pamięci, dedykowanej dzieciom utraconym, podjęliśmy przy niej modlitwy za nie. Obejmujemy nimi nie tylko poronione dzieciątka, ale także te, które zmarły na skutek aborcji oraz za rodziców i wszystkich dotkniętych ich stratą. To ogromny problem o skali światowej, gdyż corocznie poronieniu ulega 2.000.000 płodów, a przeszło 40.000.000 poddawanych jest zbrodni zabójstwa na skutek aborcji. W tym duchu modlitewnego wsparcia dotkniętych utratą dziecka i wynagradzania za aborcje, podjęliśmy 15 października wspólne czuwanie na cmentarzu. 
Wszystkich, którzy doświadczyli utraty dziecka lub dokonali aborcji, zapraszamy do modlitwy i umieszczania przy kapliczce kamiennych serduszek z wpisanym rokiem śmierci dziecka i imieniem, jeśli była znana jego płeć. 

 


 

MODLITWA NA DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO
15 PAŹDZIERNIKA

 

Panie Jezu, Ty nas wezwałeś,
byśmy nie gardzili żadnym z tych małych,
bo ich aniołowie wpatrują się w oblicze Ojca,
przyjmij do swego domu dzieci,
które zmarły przed swoimi narodzinami.
Wierzymy, że moc Twego krzyża obejmuje ich krótkie życie na ziemi,
a Twoje zmartwychwstanie otwiera im bramy nieba.
Błogosławimy Cię za każdego,
kto uszanował godność tych dzieci, przez pogrzeb godny człowieka.
Prosimy Cię za rodziców każdego z tych dzieci,
byś ich pocieszył i napełnił swoją łaską.
Niech Twój Święty Duch Pocieszyciel
będzie im mocą w chwilach bólu i cierpienia,
niech koi ich rany i serca napełnia nadzieją życia wiecznego.
Prosimy Cię także za każde dziecko,
które dziś rośnie w łonie swojej matki:
niech Twoi aniołowie otoczą te dzieci swoją opieką,
niech umacniają rodziców
i dają mądrość opiekującym się nimi lekarzom.
Prosimy Cię o dobre narodziny
i szczęśliwe, wierne Tobie życie – dla nich i dla nas.
Maryjo, Pani Licheńska, Bolesna Matko Jezusa,
która patrzyłaś na śmierć Twego Syna,
otocz macierzyńską opieką dzieci zmarłe przed narodzinami,
ich matki i ojców.
A nam wyproś serca wrażliwe,
byśmy nigdy nie wzgardzili żadnym z tych najmniejszych. Amen.