Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 

Już sama nazwa tej niedzieli wzbudza zaciekawienie. W jaki sposób połączyć tak skrajne wydarzenia, jak pełen radości i uwielbienia wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz Jego w niej ukrzyżowanie?
W centrum liturgii tej niedzieli jest Jezus, objawiający się jako król. On przychodzi, aby każdemu z nas służyć z miłością. Przyniesione w tym dniu palmy do poświęcenia mają nie tylko wyrażać naszą radość, ale też nas przestrzegać przed chwiejnością w wierze. Warto ufać służącemu nam Królowi w każdej chwili, bez względu, czy jest z Nim miło, czy wymagająco. Chrystus nigdy nas nie zawiedzie. 
W takim duchowym klimacie miało miejsce poświęcenie przyniesionych palm. Wiele z nich zostało wykonanych ręcznie i brało udział w zorganizowanym przez parafię  konkursie. Cieszy fakt, że oprócz dorosłych wzięły w nim udział również dzieci i osoby ze Świetlicy Senior +. Dzięki temu można było doświadczyć jak wspaniale na siebie oddziaływują religia i kultura. Wszystkim uczestnikom konkursu składamy gratulacje za podjęty trud i przyczynienie się do pięknego przeżycia tego dnia. 
Warto dodać informację, że z poświęconych dziś palm przygotowuje się popiół na Środę popielcową. 

 

foto: Kazimierz Kowalski