NOC ŚWIĘTYCH

Święty to osoba, która w zwyczajnych okolicznościach życia, dzięki łasce Bożej, żyje w sposób nadzwyczajny.

Po raz pierwszy w historii naszej parafii mieliśmy okazję uczestniczyć w „Nocy Świętych”. Nabożeństwo przeżywane w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych ma swój prawzór w ewangelizacji na paryskich placach pod hasłem „Holy wins”, czyli „Święci zwyciężają.” Przez Gniezno inicjatywa ta dotarła do naszej diecezji w 2009 roku i obecnie podejmuje ja ponad 30 parafii. 
Zaproponowane czuwanie składa się z trzech części:
– uwielbienia zwycięskiego Jezusa, który zaprasza nas świętości i udziela łaski w jej przeżywaniu, 
– dziękczynieniu za świętych i modlitwie za ich wstawiennictwem, 
– wołania o osobistą świętość i przez modlitwę zjednoczenie się z Bogiem oraz świętymi. 
 
Oprawa tej inicjatywy jest też okazją do uczczenia świętych w ich relikwiach i przedstawieniach artystycznych. Uczestnicząc w niej łatwiej utrwalić w sobie pragnienie bycia świętym i wejść na drogę realizowania go w praktyce.