NOWENNA DO ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY


„Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7) – zachęcał Pan Jezus. Jedną z form realizacji tego wezwania jest nowenna (łac. novem – dziewięć), czyli dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne. 
Nowenny można odmawiać wspólnotowo lub prywatnie dla uzyskania od Pana Boga jakiejś szczególnej łaski. Jest to wytrwała modlitwa zanoszona albo za siebie, albo za bliźnich, albo w jakiejś innej intencji. Uroczystą nowenną rozpoczynają się zwykle obchody święta patronalnego. Nowenny są wzorowane są na modlitewnym oczekiwaniu Apostołów  na zesłanie obiecanego im Ducha Świętego. Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa Apostołowie „wrócili do Jerozolimy” i przez dziewięć dni „trwali jednomyślnie na modlitwie” w Wieczerniku, razem z Maryją, niewiastami i uczniami Pańskimi (zob. Dz 1, 12-14)
Podejmując taką nowennę za przyczyną św. Małgorzaty dziewicy i męczennicy, patronki naszej parafii, należy:
1. Wzbudzić w sobie intencję, w której ofiarujemy nowennę.
2. Przez 9 dni odmawiać modlitwy przewidziane: rozważenie tajemnicy z życia Świętej, wezwanie modlitewne oraz Litanię do św. Małgorzaty.

 

TEKST NOWENNY

 

DZIEŃ 1

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE:   Ps 139, 1-3. 13-15: „Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. (…) Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.  Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi.”
Boże pomóż nam żyć w postawie wdzięczności za dar życia.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

 

DZIEŃ 2

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: 1 Kor 13, 4-8: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;  nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”.
Boże pomóż nam być wdzięcznymi za miłość, którą nas ukochałeś i którą wlałeś w nasze serca.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 3

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE:   Mt 6,6:  „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.
Ap 3,20:  „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.
Boże pomóż nam otwierać się na Ciebie przez codzienną modlitwę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 4

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE:  Flp 3, 7-9: „Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim.”
Boże pomóż nam uznać Jezusa za jedynego Pana i Zbawiciela i Jemu poddać swe życie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 5

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ps 131, 1-2: „Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza.”.
  
Boże pomóż nam ufać Ci we wszystkich okolicznościach naszego życia, zachowując pokój ducha.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 6

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ga 6, 1-3: „Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie.”
 
Boże pomóż nam służyć bliźnim wykorzystując talenty i charyzmaty otrzymane od Ciebie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 7

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: 1 P 3, 14-17: „Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.”
 
Boże pomóż nam dawać świadectwo życiem o naszej miłości do Ciebie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 8

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ef 6, 10-13: „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.”

Boże pomóż nam być odważnymi w walce ze złem i opierać swe życie na Twojej łasce.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 9

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ap 8, 13-17: „A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».  Boże pomóż nam żyć w postawie wdzięczności za dar życia.”
Boże pomóż nam z nadzieją i odwagą dążyć do chwały nieba, którą dla nas przygotowałeś.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty