ŚWIĘTA MAŁGORZATO, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Każdy odpust jest potwierdzeniem prawdziwości słów Jezusa, zapewniającego, że „nie przychodzi, aby nas potępić, ale zbawić.”
Bóg znając nasze słabości oraz potrzebę odpokutowania za grzechy, pragnie dzięki łasce odpustu, wybawić nas lub naszych bliźnich od kary czyśćca. Dlatego Kościół, między innymi w dni patronów parafii, czy świątyni, przypomina nam o darze odpustu zupełnego. Jego przyjęcie stanowi o zrozumieniu sensu tych uroczystości i ich owocności dla naszego zbawienia. To nie ilość kramów, dekoracji, czy imprez towarzyszących decyduje o pięknie tego wydarzenia, ale liczba osób, które skorzystały z odpustu zupełnego. Cieszy fakt, że coraz więcej naszych parafian przyjmuje to ze zrozumieniem i otwiera się na ofiarowany im przez Boga dar. 
O tych prawdach przypominał nam w głoszonym słowie ks. Krzysztof Banasik. Podkreślił, że świętość Małgorzaty i każdego z nas jest owocem współpracy z łaską Bożą dziś, a nie odkładaniem nawrócenia na jutro. To szatan pragnie naszej zwłoki w pójściu za Zbawicielem. Taka postawa ma swe źródło w odkrywaniu piękna Bożej miłości względem nas. Dziękujemy ks. Krzysztofowi za ubogacające nas przepowiadanie. 
Dziękujemy też wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do piękna przeżywanej liturgii. Szczególne cieszy występ chóru i rozwijającej się orkiestry. 
Niech łaski odpustu przynoszą w nas zbawienne owoce.