NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ODPUSTOWĄ KU CZCI ŚW. MAŁGORZATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY

Nowenna to dziewięciodniowe wołanie do Boga, kiedy przez kolejnych 9 dni modlimy się w jakiejś szczególnej intencji. Przykładem są Apostołowie, którzy po wniebowstąpieniu Pana aż do Zesłania Ducha Świętego odprawili pierwszą nowennę. Oni wspólnie z Maryją błagali o przyjście Ducha Świętego i doświadczyli owoców tej modlitwy.
Odprawić nowennę nie jest łatwo. Wymaga to wierności, wytrwałości i pełnego wiary zaufania. Jeżeli jakaś intencja dotyczy całej rodziny, byłoby dobrze, by wszyscy członkowie rodziny odmawiali ją wspólnie. Jednak liczne świadectwa owoców takiego wołania do Boga pokazują sens podjęcia takiego trudu. Bywa, że łaski z nim związane widoczne są dopiero po jakimś czasie. Ważne jest więc, by podziękować Ojcu niebieskiemu, gdy doświadczymy darów, o które prosiliśmy.
Podejmując nowennę za przyczyną św. Małgorzaty dziewicy i męczennicy, patronki naszej parafii, należy:
  1. Wzbudzić w sobie intencję, w której ofiarujemy modlitwę nowenną.
  2. Przez 9 dni odmawiać modlitwy przewidziane:
    – rozważenie tajemnicy z życia Świętej,
    – wezwanie modlitewne
    – Litanię do św. Małgorzaty.
Tekstem nowenny możemy się modlić o potrzebne łaski również w innym okresie całego roku.

 

4 LIPCA

Znak krzyża. Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE:   Ps 139, 1-3. 13-15: „Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. (…) Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.  Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi.”
Boże pomóż nam żyć w postawie wdzięczności za dar życia.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

 

5 LIPCA

Znak krzyża. Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: 1 Kor 13, 4-8: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;  nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”.
Boże pomóż nam być wdzięcznymi za miłość, którą nas ukochałeś i którą wlałeś w nasze serca.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty
 

 

6 LIPCA

Znak krzyża. Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE:   Mt 6,6:  „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.
Ap 3,20:  „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.
Boże pomóż nam otwierać się na Ciebie przez codzienną modlitwę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty
 

 

7 LIPCA

Znak krzyża. Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE:  Flp 3, 7-9: „Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim.”
Boże pomóż nam uznać Jezusa za jedynego Pana i Zbawiciela i Jemu poddać swe życie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty
 

 

8 LIPCA

Znak krzyża. Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ps 131, 1-2: „Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza.”.
  
Boże pomóż nam ufać Ci we wszystkich okolicznościach naszego życia, zachowując pokój ducha.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty
 

 

9 LIPCA

Znak krzyża. Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ga 6, 1-3: „Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie.”
 
Boże pomóż nam służyć bliźnim wykorzystując talenty i charyzmaty otrzymane od Ciebie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty
 

 

10 LIPCA

Znak krzyża. Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: 1 P 3, 14-17: „Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.”
 
Boże pomóż nam dawać świadectwo życiem o naszej miłości do Ciebie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty
 

 

11 LIPCA

Znak krzyża. Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ef 6, 10-13: „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.”
Boże pomóż nam być odważnymi w walce ze złem i opierać swe życie na Twojej łasce.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty
 

 

12 LIPCA

Znak krzyża. Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ap 8, 13-17: „A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».  Boże pomóż nam żyć w postawie wdzięczności za dar życia.”

 

Litania do św. Małgorzaty

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.
 
 
Święta Małgorzato, w Panu rozmiłowana, módl się za nami
Święta Małgorzato, któraś młodość i piękno poświęciła Chrystusowi,
Święta Małgorzato, dziewico i męczennico,
Święta Małgorzato, dla wiary gotowa na męczeństwo,
Święta Małgorzato, w oblubieńczej miłości stała,
Święta Małgorzato, dziewico wielkich ideałów,
Święta Małgorzato, wzorze młodzieńczej odwagi,
Święta Małgorzato, Pana nad życie ceniąca,
Święta Małgorzato, niewiasto nadziei niezłomnej,
Święta Małgorzato, w cierpieniu wytrwała,
Święta Małgorzato, w pokusie mężna,
Święta Małgorzato, zwyciężająca smoka piekielnego,
Święta Małgorzato, Bogu do końca oddana,
Święta Małgorzato, mocą krzyża zwycięska,
Święta Małgorzato, aż do śmierci wierna,
Święta Małgorzato, perło wśród męczennic,
Święta Małgorzato, z grona Czternastu Świętych Wspomożycieli,
Święta Małgorzato, ze wstawiennictwa słynąca,
Święta Małgorzato, opiekunko rolników,
Święta Małgorzato, chroniąca płody ziemi,
Święta Małgorzato, broniąca od ognia i burzy,
Święta Małgorzato, wspomożenie oczekujących potomstwa,
Święta Małgorzato, zaradzająca bezpłodności,
Święta Małgorzato, patronko niewiast brzemiennych,
Święta Małgorzato, wspierająca kobiety rodzące,
Święta Małgorzato, patronko położnych,
Święta Małgorzato, ratująca z trudno leczących się chorób,
Święta Małgorzato, wsparcie ludzi w ciężkich sytuacjach życiowych,
Święta Małgorzato,  patronko naszej parafii,
 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam,
Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas,
Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami. 
 
 
K. Wstawiaj się za nami święta Małgorzato.
W. Abyśmy oczyściwszy serca, Boga oglądać mogli. 
 
 
Módlmy się.
Boże, który w świętej Małgorzacie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś na świetlany przykład czystości i męstwa +, spraw niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi * i wspomogą nas we wszystkich naszych potrzebach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
lub 
Święta Małgorzato, Męczenniczko Pańska, któraś w mocnym zaufaniu ku Bogu pokonała złego ducha i zniweczyła chytre jego zamysły, uproś nam łaskę u Boga, abyśmy również wszelkim nagabywaniom i pokusom jak najusilniej opierać się mogli, a tym samym wiecznej zguby i zatracenia uniknęli. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen