ODNOWIONA CHRZCIELNICA

„Chrzcielnica, z której wypływa woda chrztu, albo w której się ją przechowuje, niech będzie przeznaczona wyłącznie do sakramentu chrztu i w pełni godna tego, aby tam chrześcijanie odradzali się z wody i z Ducha Świętego.” (Wprowadzenie do Obrzędów Chrztu Świętego nr 25). 
Po wiekach przekształceń chrzcielnica przybrała kształt przykrytego kielicha, który był bardzo bogato zdobiony. Potem na przykryciu chrzcielnicy umieszczano figurę lub obraz św. Jana Chrzciciela. Chrzcielnica jest symbolem odrodzenia z wody i z Ducha Świętego. Modlitwa błogosławieństwa nowej chrzcielnicy nazywa ją „źródłem zbawienia” i „bramą duchową”. Każdemu człowiekowi przychodzącemu do kościoła ma przypominać przyjęty chrzest, czyli moment wszczepienia w Chrystusa i Jego Kościół. Dla chrześcijanina oznacza to początek nowego życia, życia Dziecka Bożego. Tutaj umieramy dla grzechu i rodzimy się dla Boga. Taki jest sens zanurzenia w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
W to teologiczne znaczenie pięknie wpisuje się odnowienie naszej parafialnej chrzcielnicy. Jej konserwacja dokonana w pracowni pana Aleksandra Piotrowskiego jest nie tylko elementem przywracania blasku naszej świątyni. To dzieło podjęte wspólnymi datkami, przypomina nam, że potrzeba cierpliwego odnawiania naszej wiary. Ona ma wciąż być pytaniem o to, co robimy z łaskami otrzymanymi na Chrzcie. Na ile nasze życie jest korzystaniem z łaski uświęcającej i naśladowaniem Chrystusa w Jego śmierci i zmartwychwstaniu.
Dziękujemy wszystkim, którzy składanymi ofiarami umożliwili realizację tego pierwszego etapu odnowy wnętrza naszego kościoła.