OCZEKUJĄC NA PRZYJŚCIE ZBAWICIELA

Adwentem rozpoczynamy czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela i nowy rok liturgiczny przeżywany pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Znakiem wyrażającym tę tęsknotę są RORARTY. Uczestnicząc w nich, nie jako mówię: Czuwam i pragnę Twego przyjścia Panie.

W naszej parafii na roratnie spotkania gromadzimy się w poniedziałki, środy i soboty o g. 6.30, a we wtorki, czwartki i piątki o g. 17.00. Warto w adwencie choć raz wziąć w nich udział. To dar ofiarowany nie tyle Bogu, co przede wszystkim sobie. Czuwając bowiem, pogłębiam swoją ufność w Boże obietnice. W ten sposób uczę się od Maryi jak iść przez życie, również wtedy, gdy dotykają nas życiowe ciemności. Te klimaty zapewne towarzyszą nam, gdy zastanawiamy się nad wiarą w Kościół Chrystusowy. Postępująca laicyzacja oraz grzechy duszpasterzy i wiernych świeckich nie czynią jej lżejszą. Dlatego z tymi trudnościami, za przykładem Maryi, warto przychodzić do Miłosiernego Ojca. On jeden wie jak nas przeprowadzić przez meandry życia.
Tego próbujemy się uczyć, gdy wraz z dziećmi biorącymi udział w roratach, poznajemy znaki dane przez Boga i robimy „Prawo jazdy”. Ich obecność napawa nadzieją I wdzięcznością.