ODNOWIONA WIECZNA LAMPKA

Darem ołtarza złożonym w tym roku przez rodziców dzieci komunijnych, było odnowienie zabytkowej wiecznej lampki. To ważny element wyposażenia świątyni, przypominający o żywej obecności Chrystusa Eucharystycznego w tabernakulum.

Odnowiona wieczna lampka odsłania epizod z życia naszej parafii. Oto bowiem w jej górnej części znajduje się wygrawerowany napis o następującej treści: „Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Sikorskiemu składają pamiątkę wdzięczni parafianie z okazji 50cioletniego Kapłaństwa. Gorzków. 12 XII 1909.” Dlatego serdecznie dziękujemy ofiarodawcom i panu Janowi Tobole – złotnikowi – za przywrócenie jej pierwotnego blasku.
Historycznie rzecz ujmując, wieczna lampka przed Sanctissimum pojawiła się po raz pierwszy dopiero w XII wieku. Dokument Bernarda z Cluny zawierał napomnienie, by Ciało Chrystusa nie pozostawało bez światła ani jednej godziny. W Polsce wieczna lampka pojawiła się po raz pierwszy w Katedrze na Wawelu. Została ufundowana przez biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka po jego powrocie z Soboru laterańskiego IV w 1215 roku. Lampka została nabyta przez biskupa za dochód z dwóch wsi. Kanon 940 Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego określa, że „specjalna lampa, oznaczająca i wyrażająca cześć dla obecności Chrystusa” ma bez przerwy świecić przed tabernakulum.