OŁTARZ JAK NA POCZĄTKU

W pierwszą niedzielę Adwentu mogliśmy się ucieszyć widokiem odnowionego ołtarza Matki Bożej, który po dwóch latach prac konserwatorskich, powrócił do nas w nowej – starej kolorystyce. Jego wygląd bowiem jest taki, jak w roku 1758, gdy obecna gorzkowska świątynia została oddana do użytku wiernych.

Ponad dwa wieki funkcjonowania naszego kościoła spowodowały zmiany w malaturze jego wnętrza. Znalazło to swój wyraz także w kolorze bocznego ołtarza. Dodatkowo obraz Maryi z Dzieciątkiem został, w którymś momencie przyozdobiony metalową, posrebrzaną sukienką ze złotymi koronami nad obu postaciami. Dlatego obecny wygląd ołtarza nawiązuje do jego pierwotnego stanu. Co więcej, główny obraz Matki Bożej z Jezusem trzymanym na ręku, przenosi nas o ponad 100 lat w głąb historii i pozwala sięgnąć oczyma wyobraźni do poprzedniej świątyni. Zachowany bowiem obraz wotywny z 1644 roku przypomina o cudzie, jaki dokonał się za przyczyną Maryi, po modlitwie przed tymże Jej wizerunkiem. W trakcie prac konserwatorskich podjęto decyzję o oddzieleniu i osobnym umieszczeniu szaty wotywnej. Jest to motywowne jej negatywnym wpływem na malaturę i strukturę obrazu. Dlatego została ona umieszczona na bocznej ścianie, jako świadek kultu i wdzięczności, a obok niej zawisną inne wita. Cieszy piękny wygląd ołtarza i odnowione otoczenie. Dlatego pragniemy podziękować: panu Aleksandrowi Piotrowskiemu i współpracownikom za prace przy ołtarzu, pani Ewie Tymcik i współpracownikom za prace przy ścianach i filarach, panom Piotrowi Dąbrowskiemu i Robertowi Sokołowskiemu za ułożenie posadzki, pani Małgorzacie Sobieraj za ułożenie kwiatów, a przede wszystkim Wam drodzy Parafianie, za ofiary składane przy kolędzie i na tacę, które umożliwiły realizację tego dzieła. Nie ono służy chwale Boga i Maryi, a nam pomaga wzrastać duchowo.

 


Foto i Wideo: Kazimierz Kowalski

foto: Parafia