NOWY ROK LITURGICZNY

Cykliczny rytm życia Kościoła, zwany rokiem liturgicznym lub kościelnym, rozpoczynamy Adwentem, czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. To zaproszenie, by kolejny raz zagłębiać się w historię zbawienia i odnaleźć w niej swoją historię, w którą wkroczył Bóg.
Biskupi polscy proponują, byśmy przeżywali go pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Skoro każda Eucharystia jest spotkaniem ze zbawiającym nas Bogiem, to doświadczając tego, stajemy się zobowiązani do pokazania tego i opowiedzenia innym. Udział w Najświętszej Ofierze powinien wiązać się z przyjęciem misji. Temu służy Adwent będący czasem przygotowania na spotkanie z przychodzącym Panem. Zanim bowiem spotkamy Go, pójdziemy za Nim i będziemy kontynuować Jego zbawcze dzieło, trzeba nam rozpalić serca, byśmy z tęsknotą wołali: Marana tha – Przyjdź Panie. Dlatego przez:
  • postawienia adwentowe,
  • przychodzenie na roraty,
  • udział w rekolekcjach oraz sakrament pokuty i pojednania,
  • lekturę duchową,
chcemy wejść na drogę oczekiwania. Obficie dając Bogu czas i miejsce nie zawiedziemy się. On bez wątpienia wypełni nasze serca pokojem i uzdolni do zaniesienia go bliźnim.