PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ 

Miesiąc Kwiecień przeżywany jest Polsce jako Miesiąc Pamięci Narodowej. Taka forma ma na celu przypomnienie i uczczenie, znaczących wydarzeń z historii narodu polskiego i naszej Ojczyzny. Wśród nich wybija się na pierwsze miejsce, obchodzone w dniu 14 kwietnia, Święto Chrztu Polski.

W przestrzeni naszego cmentarza miejscem, które zaprasza nas do tej zadumy, jest Skwer Pamięci. Ważne, by oprócz wspomnień związanych ze swymi przodkami, była też wdzięczność wobec osób, które na przestrzeni wieków tworzyły i broniły narodowej tożsamości. Symboliczne instalacje prowadzą nas do źródeł tego, co składa się na nasze dziś, jako wspólnotowe doświadczenie trudu, poświęcenia, bólu i radości. Warto w te kwietniowe dni zajść na Skwer Pamięci i modlitwą ogarnąć, często anonimowych, bohaterów naszej wspólnej historii.