Pamięć o zmarłych

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą zostaną po nich buty i telefon głuchy tylko to co nieważne jak krowa się wlecze najważniejsze tak prędkie że nagle się staje potem cisza normalna więc całkiem nieznośna jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy kiedy myślimy o kimś zostając bez niego…” – Ks. Jan Twardowski 

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie. Wypływają one z uczynku miłosierdzia co do duszy, którym jest modlitwa za żywych i umarłych. W tych dniach zmarłym  możemy szczególnie pomóc przez dwa dary duchowe:

 

a/ Dar o dpustu zupełnego

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Pobożnie (czyli modlitewnie) nawiedzić cmentarz
2.Wzbudzić intencję jego otrzymania.
3. Być w stanie łaski uświęcającej.
4. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
5. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
6. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

 

b/ Modlitwa połączona z wypominkami

Przez podanie imion w wypominkach okresowych włączamy ich w dar modlitwy jaki co tydzień podejmuje wspólnota parafilna. Warto jednak również przez wypominki tzw. jednorazowe, polecać wszystkich zmarłych jakich pamiętamy. To wyraz duchowego wsparcia dla ich, a być może i przebaczenia.
Zatroszczmy się o te dary duchowe dla zmarłych, bo „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.