Uroczystość Wszystkich Świętych

„W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” 1 P 1, 15-16

Obchodzona 1 XI Uroczystość, nie jest świętem zmarłych, ale żywych. Nie jest wspominaniem porażki, lecz zwycięstwa. Bo tym jest świętość, zwycięstwem nad pokusami i fałszem dokonanym dzięki współpracy z Bogiem. Sobór Watykański II przypominał nam o powszechnym powołaniu do świętości. Bóg wzywa nas do przeżycia wspaniałej przygody życia dzięki współpracy z Jego łaską. Korzystając z nadprzyrodzonych darów jesteśmy zdolni uczynić owocną w oczach Ojca naszą ziemską wędrówkę. Choć jest to dzień licznego odwiedzania grobów naszych bliskich zmarłych, to jednak w centrum jesteśmy my z pytaniem ze strony Stwórcy dotyczącym wzrastania w świętości. 
Patrząc na odwiedzane groby naszych bliskich myślmy o przygotowaniu się na spotkanie z Bogiem. Niech nasza dzisiejsza modlitwa połączona z procesją po cmentarzu pomoże uczynić owocnym to nasze ziemskie pielgrzymowania. 

 

foto: Kazimierz Kowalski