Parafialny Dzień Misyjno-Powołaniowy

Każdy mężczyzna i każda kobieta jest misją i to jest powodem, dla którego żyje na ziemi. Być pociągniętym i być posyłanym to dwa poruszenia, które nasze serce – szczególnie, gdy jest młode wiekiem – odczuwa jako wewnętrzne siły miłości, obiecujące przyszłość i popychające nasze istnienie naprzód.

Nikt tak, jak młodzi, nie odczuwa, jak bardzo życie wdziera się i pociąga. Wielkim wyzwaniem jest przeżywanie z radością swej odpowiedzialności za świat. Dobrze znam blaski i cienie bycia młodym, a jeśli myślę o mojej młodości i mojej rodzinie, to przypominam sobie siłę nadziei na lepszą przyszłość. Fakt, że jesteśmy na tym świecie nie wskutek naszej decyzji, pozwala nam domyślać się, że istnieje inicjatywa, która nas uprzedza i sprawia, że ​​istniejemy. Każdy z nas jest powołany do refleksji nad tą rzeczywistością: „Ja jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie” (Adhort. ap. Evangelii gaudium papieża Franciszka).
Ostatnią niedzielę obchodziliśmy jako Dzień Modlitwy, Postu i solidarności z Misjonarzami, w tym duchu, w dniu 20.03.2019 r. w SSP w Wielgusie odbył się Parafialny Dzień Misyjno-Powołaniowy. Tego dnia  swoją obecnością zaszczyciła uczniów wraz z gronem pedagogicznym Siostra Edyta Wesołowska – Przełożona Sióstr Zakonnych, ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, znajdującego  się w Proszowicach. Siostra Edyta odwiedziła młodzież z klas VI-VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda życie służebnicy Bożej, a także co trzeba spełnić, aby stać się jedną z nich. Siostra opowiedziała również kilka interesujących doświadczeń ze swojego życia zakonnego, a także pokazała film o człowieku, który dzięki Bogu się nawrócił. Dowiedzieliśmy się o siostry powołaniu i odpowiedzialności za misje na świecie. To spotkanie pozwoliło nam lepiej zrozumieć codzienne życie siostry zakonnej i jeszcze bardziej otworzyć nasze serca na głos powołującego Boga.