PASCHA (PRZEJŚCIE) JEZUSA CHRYSTUSA – NASZĄ PASCHĄ

Niedzielą Palmową – Męki Pańskiej rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia zanurzającego nas w Misterium zbawczej ofiary Chrystusa i Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Szczytem tego Tygodnia i całego roku liturgicznego jest Triduum Paschalne, będące zaproszeniem ze strony Boga, by z Chrystusem przejść ze śmierci do życia. Dlatego cała nasza wspólnota powinna być uczestnikiem liturgii sprawowanej w Wielki Czwartek, Piątek, Wigilię Paschalną oraz Niedzielę Wielkanocną.

Liturgia Triduum Paschalnego stanowi jedną całością, rozłożoną na trzy części, a nie trzy osobne wydarzenia. Dlatego zaczynamy ją znakiem krzyża na Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończymy błogosławieństwem dopiero w sobotę na liturgii Wigilii Paschalnej. Zrozumienie tajemnicy tych najważniejszych dni w historii zbawienia ludzkości i świata oraz przyjęcie płynącej z nich łaski Bożej, stanowi o głębi naszej wiary i sile życia wewnętrznego. Wymaga to podjęcia wysiłku tak fizycznego, jak i duchowego, ale owocuje przy tym nowością życia w Chrystusie. Czas dany Bogu w tych dniach nie będzie czasem zmarnowanym. Warto pod takim kontem ustawiać harmonogram tych dni, pamiętając, że rodzinne spotkania przy stole powinny być owocem i przedłużeniem zasiadania ze Zbawcą przy ołtarzu, a nie celem samym w sobie. Pomocą w tym niech służy zamieszczony poniżej program Triduum Paschalnego.
● Wielki Czwartek – o g. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej upamiętniająca ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa, a potem adoracja w Ciemnicy do g. 23.00.
19:00 – Stojanowice
20:00 -Kaczkowice
21:00 – Łyczaków
22:00 – Plechówka


● Wielki Piątek – o g. 17.00 Droga Krzyżowa i początek Nowenny do Bożego Miłosierdzia, a o g. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej. W tym dniu Kościół nie sprawuje ofiary Mszy św. i obowiązuje post ścisły. Adoracja od g. 8.00 do 23.00
08:00 – Krzyszkowice
09:00 – Gorzków
10:00 – Wielgus
11:00 – Donatkowice
12:00 – dzieci przedszkolne i z podstawówki
13:00 – Wojsławice
14:00 – Nagórzanki
15:00 – Plechów
17:00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
19:30 – Chruszczyna Mała
20:30 – Młodzież
22:00 – Chruszczyna Wielka


● Wielka Sobota – Poświęcenie pokarmów będzie od 9.00 do 12.00, co pół godziny. W tym dniu Kościół nie sprawuje ofiary Mszy św. Adoracja od g. 8.00 do Wigilii Paschalnej.
14:00 – Ministranci
17:00 – KŻR Kaczkowice i Stojanowice
18:00 – KŻR Krzyszkowice, Wojsławice i Donatkowice
19:00 – KŻR Plechów, Plechówka i Łyczaków

Postarajmy się, by znaleźć czas i podjąć adorację Jezusa umęczonego dla nas.

O g. 20.45 Nowenna do Bożego Miłosierdzia, a po niej o g. 21.00 Wigilia Paschalna – sprawowana po zmroku – jest najważniejszą liturgią w roku i rozpoczyna świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. Na tę mszę przynieśmy świece. Zakończy ją – zgodnie z przepisami liturgicznymi – procesja rezurekcyjna.


 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – NIE MA REZUREKCJI. Msze święte jak w każdą niedzielę i tak samo w Poniedziałek Wielkanocny.