PIELGRZYMKA MIŁOSIERDZIA 2020

„Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy.” /2 Kor 5, 6-7/

W tym duchu przeżywaliśmy 11 listopada tegoroczną Pielgrzymkę Miłosierdzia dookoła Parafii. Podejmując sztafetę modlitewną, przedstawiciele trzynastu wiosek naszej parafii, czuwali przed Najświętszym Sakramentem błagając o Boże łaski dla naszej wspólnoty wiary. Z racji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II przyzywaliśmy też jego wstawiennictwa. Doświadczając bezradność związanej z pandemią i niepokojami społecznymi w Ojczyźnie, składaliśmy nasze ufne prośby w ręce Miłosiernego Ojca. Wierzymy, że posługa modlących się w kościele i domach przyniesie nam Boże dary odpowiednie dla tego trudnego czasu.