Uroczystość Bożego Ciała

Rzekł do Jezus słuchających: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. /J 6, 53-55/

Uroczystość Bożego Ciała i powiązana z nim procesja eucharystyczna to czas oddawania czci Zbawcy. On zaś idzie nam błogosławić. Równocześnie zaprasza, byśmy dostrzegli, ile dobra dzieje się w życiu tych, którzy karmią się Jego Ciałem i Krwią. Pan daje nam siebie jako pokarm, a nie cudowny przedmiot do oglądania. Korzystajmy z daru dającego prawdziwe życie. 
Dziękujemy mieszkańcom Krzyszkowic, Chruszczyn Małej i Wielkiej oraz Nagórzanek za piękną dekorację ołtarzy, a orkiestrze, druhom z OSP, służbie liturgicznej i dzieciom sypiącym kwiaty za ubogacemie liturgii.

foto: Kazimierz Kowalski
 
foto: Ksiądz Tomasz