PIERWSZA PARAFIALNA DROGA ŚWIATŁA

Wieczorem w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,  po raz pierwszy w naszej parafii, została odprawiona Droga Światła – nabożeństwo składające się z 14 stacji ukazujących spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem.

Kilkadziesiąt osób, idąc za zapalonym paschałem i niosąc sześciometrowy krzyż, podjęło tę duchową drogę, by przez rozważania i śpiew doświadczyć własnego zmartwychwstania. Niesione przez każdego z uczestników kamienie wielkości ludzkiego serca, miały przypominać o pragnieniu odmiany, której może dokonać tylko Bóg. To On pragnie zabierać nasze skamieniałe od grzechu serca i dawać nam nowe, dotknięte łaską, na wzór serca Jezusowego. Pomocnymi w realizacji tego zamiaru były rozważania bpa Grzegorza Rysia, które czytali uczestnicy nabożeństwa. Po przejściu drogi wiodącej wokół pól parafialnych na cmentarz, dokonano zainstalowania niesionego, a poświęconego wcześniej przy kościele, krzyża na przygotowanym w tym celu Wzgórzu Świętych i Błogosławionych, będącym częścią powstającego Skweru Pamięci. Następnie uczestnicy złożyli pod krzyżem niesione kamienie, jako wyraz wiary w przemianę swych serc. Zapadająca noc i rozgwieżdżone niebo były piękną scenerią dla uwielbienia wyrażonego wspólnym śpiewem.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy przyczynili się do tego pięknego wydarzenia.

 

 

foto: Kazimierz Kowalski