SKWER PAMIĘCI

Naród, który traci pamięć traci swą tożsamość. Św. Jan Paweł II
Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Kardynał Stefan Wyszyński
Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Józef Piłsudski

Każdy cmentarz jest nie tylko miejscem wiecznego spoczynku naszych zmarłych, ale też pamięci o historii ich życia i oddziaływania na innych. Poza sporadycznymi wypadkami pamięć ta dotyczy naszych krewnych, przyjaciół czy znajomych. A przecież nie tylko oni tworzyli historię, która miała wpływ również i na nasze życie. Na równi z bliskimi nam osobami kształtowały ją także osoby znane, mniej lub bardziej, z podręczników historii. Dlatego w celu ich upamiętnienia i poszerzenia naszej pamięci historycznej, a przez to i przestrzeni wdzięczności, zaprojektowany został w północnej części naszego cmentarza „Skwer Pamięci”. W dwunastu symbolicznych miejscach chcemy przypomnieć tych, których życie, poświęcenie i śmierć wpłynęły na to kim dziś jesteśmy. Zapalane przy nich znicze i przynoszone kwiaty będą okazją do wspomnień i nauki historii naszego narodu. W ten sposób nasz cmentarz zyska jeszcze jeden element budujący pamięć. Całość uzupełni zasadzona tu różnorodna roślinność podkreślająca wagę tego miejsca.
Każdy chcący wesprzeć to dzieło może to uczynić przez przyniesienie sadzonek krzewów i roślin na skalniak, dbanie o porządek oraz wesprzeć ofiarami zaplanowane pamiątkowe obeliski.
Poniżej zamieszczamy schematyczną mapkę tego miejsca z zaznaczonymi obiektami, które są w trakcie projektowania i realizacji. A w galerii możemy zobaczyć zdjęcia z dotychczasowych prac zwieńczonych umieszczeniem krzyża na Wzgórzu Świętych i Błogosławionych. Pierwsze z nich przedstawia niezwykłą wizytę – samoloty Polskich Siła Zbrojnych, które przyleciały, by zobaczyć, co się tu dzieje.
Przychodźmy na to miejsce zadumy i podziwiajmy również piękną panoramę widoczną ze wzgórza.

1 – Wzgórze Świętych i Błogosławionych z małymi kapliczkami ku czci polskich świętych i błogosławionych umieszczonymi na zboczach
1a – Krzyż
2 – Dąb Ojczyzny
3 – Kwatera Pamięci o Poległych w obronie wiary i Ojczyzny 966 – 1795 i maszt z flagą Polski
4 – Kwatera Pamięci o Ofiarach czasu zaborców i poległych w powstaniach
5 – Kwatera Pamięci o Poległych w walce o odzyskanie niepodległości w latach 1914-21
6 – Obelisk ku czci mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala
7 – Kwatera Pamięci o Poległych żołnierzach i członkach ruchu oporu z czasów II Wojny Światowej
8 – Kwatera Pamięci o Zamordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach
9 – Pierwotny Krzyż Misyjny
10 – Kwatera Pamięci o Fundatorach i Dobrodziejach naszej parafii
11 – Kwatera Pamięci o Dzieciach nienarodzonych i zamordowanych w skutek aborcji
12 – Kwatera Pamięci o Ofiarach systemu komunistycznego
13 – Kwatera Pamięci o Ofiarach zamachów terrorystycznych

 

 

foto i video: Kazimierz Kowalski