PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE I MATERIALNE ROKU KOŚCIELNEGO 2017/18

Rozpoczynając Adwentem nowy Rok kościelny, warto spojrzeć wstecz i podziękować Bogu za dobro duchowe oraz materialne, które stało się udziałem naszej wspólnoty parafialnej.

Drodzy Bracia i Siostry, tworząc Wspólnotę parafii pw. św. Małgorzaty dz. i m. w Gorzkowie, dokonujemy tego w wymiarze widzialny i niewidzialny, duchowym i materialnym. Ważne jednak, by każdy nasz wysiłek wynikał z Boże go natchnienia, prowadząc do Boga przez pogłębianie wiary, nadziei i miłości. Wymienione poniżej dzieła zostały zrealizowane dzięki Waszemu zaangażowaniu, które budzi radość. Bóg zapłać zatem za:

A/ Dzieła Duchowe:

 • Przyjęcie przez 44 osoby Szkaplerza karmelitańskiego,
 • Posługę modlitewną członków sześciu Kół Żywego Różańca,
 • Pielgrzymkę Miłosierdzia – łącznie ponad 70 osób – dookoła parafii w dniu 10 listopada,
 • Rekolekcje ewangelizacyjne dla bierzmowanych,
 • Comiesięczne wizyty z Komunią św. u ponad 40 chorych,
 • Utworzenie nowego Koła Żywego Różańca,
 • Adoracje podjęte w rekolekcje oraz udział w Nabożeństwach różańcowych i majowych, 
 • Wizytę młodzieży u chorych z okazji Światowego Dnia Chorych (11.02),
 • Adoracje podjęte przez wioski podczas Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego i w Triduum Paschalne,
 • Pielgrzymki do sanktuariów w Czernej, Grodzisku, Lipnicy Murowanej, Nowym Sączu, Tropiu, Włoszczowie, Zabawie i Częstochowie,
 • Udział w III Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej w Kielcach,
 • Nabożeństwo I-ych sobót wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi,
 • Nabożeństwa Drogi krzyżowej i Drogi światła drogami parafii,
 • Modlitwy podczas poświęcenia pól na wioskach, 
 • Comiesięczne spotkania filmowo – ewangelizacyjne dla dorosłych,
 • Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany wraz z Klubem „Jawornik” i Gminą.

B/ Dzieła Materialne:

 • Zakupienie grzybka grzewczego (koszt 600 zł) oraz ofiary złożone na ogrzewanie kościoła,
 • Wyremontowanie pomieszczeń w domu parafialnym (koszt 21.000 zł),
 • Remont kotłowni (koszt 2.000 zł),
 • Prace na cmentarzu: zakup tuj, ogrodzenie, śmietnik, górny parking (koszt 26.000zł) i dbanie o ład na naszej nekropolii,
 • Zakup  dodatkowych figur do szopki (koszt 1450 zł)
 • Zakup mikrofonu i wzmacniacza na chór (koszt 1.100 zł),
 • Konserwacja ogrodzenia kościoła i domu parafialnego (koszt 10.100 zł),
 • Zakup 3 ornatów i ozdobnej okładki ewangeliarza z ofiar z pielgrzymek (koszt 1000 zł)
 • Przegląd i naprawa instalacji elektrycznej oraz monitoringu w kościele (koszt 2560 zł),
 • Współtworzenie Spółdzielni „Kazimierskie Smaki” (koszt 5500 zł),
 • Zebranie płodów rolnych (5.300 kg) i ofiar (2130 zł) na Wyższe Seminarium Duchowne, 
 • Złożenie, przy okazji wizyty duszpasterskiej, ofiar na planowany remont wnętrza naszej świątyni w kwocie 60.000 zł. Łącznie mamy na koncie zarezerwowane na remont kościoła 140.000 zł,
 • Rozpoczęcie budowy Pomnika Niepodległości (ze składek ofiarodawców) oraz dekoracje przy okazji Świąt,
 • Wsparcie materialne różnych dzieł Kościoła przez składki do puszek,
Osobno pragnę podziękować 260 osobom, które w tym roku podjęły posługę podczas cotygodniowego sprzątania kościoła i składały ofiary na przystrojenie kwiatami kościoła. To dzięki ich pracy możemy modlić się w zadbanej i przystrojonej świątyni. Warto przy tej okazji zapytać samego siebie: „Jak wyglądałaby nasza świątynia, gdyby każdy dbał o nią tak, jak Ja?”
Ufamy, że w rozpoczętym Roku Kościelnym będziemy wspólnie kontynuować budowanie tego duchowego i materialnego dobra naszej parafii. Dlatego zachęcam do systematycznego uczestniczenia w niedzielnych mszach świętych, korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, częstego przyjmowania Komunii św., do włączania się w grupy apostolskie oraz udziału w nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych i pielgrzymkach.
Całym tym dobrem duchowym i materialnym naszej parafii, będziemy mieli okazję podzielić się z biskupem Andrzejem Kaletą, który 26 maja 2019 r. odwiedzi nas w ramach wizytacji kanonicznej jaką przeżywać będzie nasza Wspólnota.
 
Dziękuję Wam, Drodzy Parafianie, za wszelką pomoc i wyrozumiałość.