RADOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

„Jezus-Słowo przyszlo do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. ” /J 1, 11-12/

Piękny wystrój naszej świątyni, bogata szopka i odświętne kreacje to znaki, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Jednak to tylko opakowanie niezwykłego prezentu jakim jest Jezus Chrystus nasz Zbawiciel. To On być w centrum tych Świąt. Przychodzący Emmanuel nie gardzi nikim z nas. Otwórzmy się i zaprośmy Go do naszych serc. Niech Jego łaską przeniknie nasze życie.

foto: Kazimierz Kowalski