RODZINA BOGIEM SILNA

Kościół wciąż nam przypomina nauczanie Soboru Watykańskiego II, że: „Spodobało się Bogu zbawić człowieka nie w pojedynkę, ale we wspólnocie.”

Najpiękniejszą wspólnotą, gdzie może się realizować dzieło zbawienia, jest każda rodzina. Dlatego w pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pański czcimy Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryi i Józefa, widząc w niej wzór dla naszych rodzin. Są one wezwane do tego, by być domowym Kościołem, w którym każdy rozpoznaje swoje charyzmaty i służy nimi, a przez to się uświęca. W tym dniu małżeństwa jubilatów z naszej parafii odnowiły podczas sumy przysięgę małżeńską. To na nich, wspartych łaską Bożą, może być budowana chrześcijańska społeczność. Doceniając rolę świętych małżeństw, ich święto uświetniła swym występem nasza orkiestra. Świadomi licznych ataków na rodzinę i doświadczania kryzysów, otaczajmy je naszymi modlitwami.