PARAFIALNE KOLĘDOWANIE ANNO DOMINI 2019

Uroczystość Objawienia Pańskiego w Polsce jest od kilkunastu lat dniem organizowania „Orszaku Trzech Króli ” i wspólnego śpiewania kolęd. W ten klimat chcemy wpisać nasze gorzkowskie, parafialne kolędowanie. 
Już po raz drugi data 6 stycznia, g. 16.00, stała się okazją do spotkania osób z naszej parafii pragnących na różny sposób kolędować Małemu. Przygotowane na tę okazję i zaprezentowane utwory dały świadectwo pobożności i radości z dzielenia się talentami. A, że było czym, można się było przekonać osobiście lub oglądając zamieszczone poniżej filmiki. W programie znalazły się najpierw występy dzieci i młodzież ze szkoły w Wielgusie, przygotowane przez Pana Grzegorza Krawczuka oraz jego własnych córek. Potem mocny akcent postawiła połączona orkiestra gorzkowsko-kościelecko-szkolnowielgusowa pod batutą Pana Marka, przy której na pewno się Pan Jezusek nie naspał, ale się muzycznie rozwinął. Wreszcie przyszedł czas na występy czterech grup śpiewaczych reprezentujących mieszkańców Plechowa i Plechówki, Krzyszkowic, Kaczkowic oraz Chruszczyny Wielkiej. A między nimi przemykali mniejsi i więksi pretendenci do władzy, o czym świadczyły dostojnie noszone przez mich korony. Wszystkim występującym i kolędującym z ławek kościelnych gratulujemy stworzenia wspaniałej atmosfery.