PODSUMOWANIE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – 2019

Zakończona w sobotę wizyta duszpasterska jest okazją do podsumowania statystycznego życia naszej parafii oraz podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi naszej parafii, której patronuje św. Małgorzata.

Najpierw, jako Wasi duszpasterze, pragniemy podziękować za serdeczne przyjęcie, wspólną modlitwę i wiele szczerych rozmów pozwalających lepiej zrozumieć dotykające Was problemy oraz za uwagi dotyczące naszej kapłańskiej posługi i funkcjonowania parafii. Cieszą również złożone przy tej okazji ofiary na planowany remont prezbiterium w kwocie 56020 zł. Dziękujemy też za datki dla księży, które z pokorą przyjmujemy jako Waszej troski o sprawy bytowe posługujących Wam duszpasterzy.
W minionym roku w naszej wspólnocie wiary było: 32 chrzty, 6 ślubów oraz 40 pogrzebów (9 bez przyjętych sakramentów). Do I-ej Spowiedzi oraz Komunii św. przystąpiło 15 dzieci, a do Bierzmowania 23 uczniów III gimnazjum. W tym czasie z Namaszczeniem chorych, comiesięczną spowiedzią i Komunią św. odwiedziliśmy w domach 60 chorych, a w kościele Namaszczenie chorych przyjęły 43 osoby. Rozdaliśmy też łącznie 28500 Komunii św.
Dodatkowych informacji dostarczyła nam wizyta duszpasterska. W ciągu 14 dni odwiedziliśmy 528 domów, a w 97 nas nie przyjęto – nie bierzemy przy tym pod uwagę pustostanów. W sprzątanie kościoła zaangażowało się 331 domów, a w składkę na ogrzewanie kościoła 425 domów. Jeśli nie możemy podjąć sprzątania w wyznaczonym terminie, to dołączmy do innej grupy lub wesprzyjmy zakup kwiatów. Według zebranych informacji, w naszej parafii zamieszkuje 2225 osób (29 mniej niż przed rokiem), z czego 113 przebywa za granicą, natomiast 14 jest innego wyznania lub podaje się za niewierzących. 92 osoby zamieszkują samotnie w swych domach. Mamy 468 małżeństw sakramentalnych, w tym 48 ze stażem powyżej 50 lat – najstarsze obchodziło 72 rocznicę ślubu – oraz 56 małżeństw i związków niesakramentalnych, w tym 24 pary, które nie mają przeszkód, by zawrzeć sakramentalne małżeństwo.
Te ostatnie dane są jedną z bolesnych spraw dotykających naszej wspólnoty. Od lat w naszej parafii jest przyzwolenie na wspólne zamieszkiwanie młodych przed sakramentem Małżeństwa, najwyżej tylko po ślubie USC i to często pod jednym dachem z rodzicami. Przypominamy, że może to być postawa powodująca u przyzwalających grzech ciężki, zwany grzechem cudzym:
1. Radzić do grzechu.
2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć.
3. Zezwalać na grzech drugiego.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć na grzech cudzy.
7. Nie karać grzechu.
8. Pomagać do grzechu.
9. Uniewinniać grzech cudzy.
Te grzechy cudze dotyczą też drugiej bolesnej dziedziny życia naszej wspólnoty parafialnej, a mianowicie nadużywania alkoholu. Przyzwalanie na upijanie się, częstowanie uzależnionych, sprzedawanie upojonym i płacenie alkoholem oraz częstowanie alkoholem przy prawie każdej okazji to zbyt częste praktyki, które niosą ze sobą konkretne dramaty. Są nimi chociażby te, o których usłyszeliśmy w trakcie spotkań: znęcanie się nad podeszłymi w latach rodzicami, marnowanie ciężko zapracowanych pieniędzy, czy posiadanego majątku, awantury i krzywdzenie współmałżonków oraz dzieci. Podejmijmy walkę z takimi postawami, również tę polegającą na podjęciu abstynencji, choćby czasowej, w intencji osób uzależnionych. Wreszcie trzecią sferą dotkniętą przez grzechy cudze, są szerzące się plotki i oszczerstwa, które niszczą relacje międzyludzkie, a po ujawnieniu prawdy nie są odwoływane oraz nie są przepraszane osoby nimi zranione. Kto im zwróci straconą godność i zdrowie? Z tego, co się słyszy można napisać alternatywny życiorys niejednej osoby. Ostatnim zauważonym problemem jest słaba frekwencja na mszach w niedzielę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Wśród dostrzeganego dobra należy zaznaczyć na pierwszym miejscu pamięć o zmarłych wyrażoną w częstym nawiedzaniu grobów i zamawianiu Mszy św. w ich intencji oraz dbałości o cmentarz. Cieszy też większa ilość przystępujących do komunii św. i chorych odwiedzanych z komunią św. w domach. W minionym roku dało się też zauważyć lepszą frekwencję na nabożeństwach i przy poświęceniu pól. Wyrazem zaś dbałości o materialny wymiar kościoła jest ofiarność w finansowym wspieraniu podejmowanych prac oraz ogłaszanych zbiórek na cele poza parafią.
Za wszelkie uwagi i okazane dobro składamy serdeczne: Bóg zapłać.
Szczegółowe dane poszczególnych wiosek są zamieszczone w poniższej tabeli.

STATYSTYKA PARAFII GORZKÓW – 20.01.2019

MIEJSCOWOŚĆLICZBA MIESZKAŃCÓW
2018/2019
LICZBA
DOMÓW
2018/2019
DOMY
ZAMKNIĘTE
2018/2019
LICZBA RODZIN
2018/2019
OSOBY
SAMOTNE
2018/2019
OSOBY
ZA GRANICĄ
2018/2019
INNE
WYZNANIE/
NIEWIERZĄCY
SPRZĄTANIE
KOŚCIOŁA
LICZBA
DOMÓW
CHRUSZCZYNA_MAŁA83/8128/265/931/286/66/509
CHRUSZCZYNA_WIELKA254/25674/7513/1699/8115/1515/21030
DONATKOWICE129/13143/449/1048/5210/81/1120
GORZKÓW238/23768/696/981/848/614/18047
KACZKOWICE187/18456/549/870/679/1011/11437
KRZYSZKOWICE248/23965/636/581/797/118/6330
ŁYCZAKÓW141/13239/362/347/446/48/8016
NAGÓRZANKI76/7421/210/223/234/42/4010
PLECHÓW203/18153/528/1058/579/89/7028
PLECHÓWKA67/7419/213/121/245/61/1013
STOJANOWICE174/18542/4312/955/555/321/20021
WIELGUS137/13542/4110/1046/447/44/5316
WOJSŁAWICE317/31782/7810/493/938/713/13354
RAZEM2254/2225632/62593/97753/73299/92113/12014/14331
468 MAŁŻEŃSTW
56 – MAŁŻEŃSTWA I ZWIĄZKI NIESAKRAMENTALNE
17 – USC bez przeszkód
7 – Bez USC i bez przeszkód
20 – USC z przeszkodą
12 – Bez USC z przeszkodami

ROKOBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
OBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
OBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
OBECNI
DATA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
2016
2270
mieszkańców
588 osób
10.10
262 osoby
2017
2261
mieszkańców
587 osób
15.01
320 osób908 osób
09.04
NIEDZIELA
PALMOWA
603 osoby656 osób
09.07
315 osób653 osoby
15.10
273 osoby
2018
2254
mieszkańców
632 osoby
14.01
427 osób853 osoby
25.03
NIEDZIELA PALMOWA
611 osób667 osób
22.07
301
osób
643 osoby
22.10
250 osób
2019
2230
mieszkańców
584 osoby
13.01
384
osób
951 osób
14.04
NIEDZIELA PALMOWA
581 osób655 osób
21.07
299 osób611 osób
20.10
297 osób