PODSUMOWANIE I START

„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy.” /Rz 10, 17/, dlatego potrzeba nam takich momentów w życiu, gdy się zatrzymujemy w celu oceny tego, kogo słuchamy i jakie są tego skutki.

Taki charakter miały dwa dnia skupienia dla kandydatów do Bierzmowania; 6 lutego dla tych ze szkół średnich, którzy finalizują przygotowanie i 13 lutego dla ósmoklasistów, rozpoczynających tę drogę. Starsi kandydaci dokonali oceny efektów wysiłku, jaki podjęli przez 14 miesięcy oraz rozeznawali drogi współpracy z Duchem Świętym, na którego otworzą się w pełni 6 marca podczas udzielania im sakramentu Bierzmowania. Natomiast młodzież z młodszej grupy, miała okazję poznać cel formacji duchowej oraz rolę jaką odgrywa w tym procesie Duch Święty i każdy z nas osobiście. Każdy dzień skupienia składał się z dynamik, konferencji, filmu, spotkań w grupie i modlitwy, które przy dobrej woli uczestników pomagają w rozwoju wiary.