POGRZEB NASZEGO PANA KOŚCIELNEGO ŚP. LESZKA NOWAKA

Wśród wszystkich niezliczonych grobów, rozsianych po kontynentach naszej planety, jest jeden grób, w którym Syn Boży, „Człowiek Jezus Chrystus,” zadał śmierć ludzkiej śmierci. I oto, wszyscy ludzie, którzy patrzą w stronę Grobu Jezusa Chrystusa, żyją w nadziei Zmartwychwstania. /Św. Jan Paweł II/

W piękny słoneczny sobotni dzień 17.02.2018 r. przyszło nam odprowadzić na miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie umarłych, naszego dotychczasowego kościelnego, śp. Leszka Nowaka. Bóg przez swoje słowo i homilię ks. Adama Kędzierskiego przypomniał nam o potrzebie pielęgnowania nadziei w tym trudnym doświadczeniu żegnania się z kimś bliskim. Nadziei, że śmierć, choć bolesna nie jest przegraną, ale zwycięstwem, które wprowadziło pana Leszka do domu Ojca w niebie.
W imieniu rodziny zmarłego i własnym, dziękujemy za dar modlitwy, okazane współczucie i składane kondolencje, wszystkim obecnym na uroczystości pogrzebowej. Dziękujemy za ofiarę Mszy św. sprawowaną w intencji śp. Leszka Nowaka: ks. Adamowi Kędzierskiemu, ks. Tadeuszowi Pytlowi, ks. Wiesławowi Baranowi, ks. Stanisławowi Kondrakowi, ks. Januszowi Mularzowi, ks. Stanisławowi Brzozie i ks. Leszkowi Wójcikowi. Za uroczystą oprawę liturgii: naszej orkiestrze, panu organiście Grzegorzowi, a także pocztom sztandarowym i druhom z naszych OSP oraz z Solidarności. I za słowa pożegnania pani katechetce Danucie.
Niech pamięć o dobru, którego doświadczyliśmy od śp. pana Leszka, pobudza nas do modlitwy za niego i naśladowania jego pokornej służby w naszej świątyni.

 

foto: Kazimierz Kowalski