ŚP. Leszek Nowak

W dniu 14.02.2018 r., przeżywszy 65 lat, po 8 latach posługi kościelnego naszej parafii i prawie 7 latach zmagania się z chorobą nowotworową, odszedł do Pana śp. Leszek NOWAK.

U progu Wielkiego Postu w Środę Popielcową, gdy z całym Kościołem obrzędem posypania głów popiołem rozpoczynamy czas nawrócenia i pokuty, zakończył swą ziemską pielgrzymkę pan Leszek, nasz drogi kościelny. Wszedł w to nowe życie świadomie, przygotowany przez przyjęcie sakramentów oraz modlitwę osobistą i w gronie rodziny. Ostatnie 3 miesiące naznaczone pogorszeniem stanu zdrowia i jak się okazało, nieudanymi próbami ratowania go, były trudnym doświadczeniem żegnania się z życiem ziemskim i przygotowaniem na spotkanie z Bogiem w wieczności. Wyszedł z niego zwycięsko.
W tym trudnym momencie otaczamy naszym serdecznym współczuciem i modlitwą bliskich śp. Pana Leszka: żonę Halinę oraz jego ośmioro dzieci, dwie córki i sześciu synów.

 

Drogi Panie Leszku
Wierząc w świętych obcowanie, zwracam się do Ciebie w imieniu własnym, ks. Tomasza, naszych współpracowników: p. Elżbiety, p. Danusi i p. Grzegorza oraz zapewne wielu parafian, którzy Cię znali, z podziękowaniem za pełną oddania posługę, ale przede wszystkim za świadectwo wiary. Miałeś ten cenny dar taktownego wyrażania swych opinii, informowania o lokalnych tradycjach i doradzania w sprawach liturgicznych, czy gospodarczych. Dzięki Twej znajomości mieszkańców naszej parafii wiele spraw udawało się sprawnie załatwić, znajdując odpowiednich ludzi do realizacji planowanych działań. Twoje cieszenie się z wszystkiego, co służyło pięknu naszej świątyni i cmentarza, było bardzo motywujące. A równocześnie sam, bez przypominania, narzucałeś sobie zadania, które wypełniałeś z sumiennością. Wreszcie nie możemy pominąć Twego zatroskania o piękno liturgii, modlitwę i ukochaną przez Ciebie orkiestrę. Bóg zapłać za wszystko, czym nas ubogaciłeś. Zapewniamy Cię równocześnie o naszym modlitewnym błaganiu o miłosierdzie Boże dla Ciebie, bo któż z nas go nie potrzebuje. Zdjęcie, które dołączamy do tego tekstu, jakoś symbolicznie oddaje to, co się stało: Ty nas poprzedziłeś w tej wędrówce, która każdego z nas prowadzi na drugą stronę życia. Odszedłeś do Pana w środę popielcową, gdy przypominamy sobie, że prochem jesteśmy i w proch się obrócimy. Ale przypominamy też sobie, że ten proch, którym jesteśmy, jest kochamy przez Boga będącego Panem życia i On przygotował nam dom w wieczności. Choć bolesnym jest rozstanie z Tobą, to równocześnie zazdrościmy Ci, że nie musisz już wierzyć, bo doświadczasz bezpośrednio życia w obecności Ojca i Syna i Ducha Świętego. A zatem Panie Leszku mówimy Ci: Do spotkania w domu Ojca.

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Leszka NOWAKA odbędą się w sobotę, 17.02.2018 r.
według następującego prządku:
  • 10.30 – modlitwa i pożegnanie w domu rodzinnym
  • 11.00 – czuwanie modlitewne w kaplicy przedpogrzebowej
  • 12.00 – obrzędy pogrzbowe w kaplicy, Msza św. i odprowadzenie na cmentarz.