POŚWIĘCENIE KAPLICZKI PRZED DOMEM PARAFIALNYM

Krajobraz Polski usiany jest kapliczkami i przydrożnymi krzyżami. Są one świadectwem wiary mieszkańców, a zarazem przypominają o Bogu, czy świętych i ich czuwaniu nad nami.

W tę tradycję wpisuje się kapliczka wzniesiona ku czci Matki Bożej Fatimskiej przed naszym domem parafialnym. Jest ona wyrazem wdzięczności za objawienia w Fatimie w 1917 roku. Ma nie tylko przypominać o trosce z jaką Maryja otacza Kościół, ale stanowić wezwanie do wierności w wypełnianiu fatimskiego orędzia. Stanowić zachętę do podejmowania pokuty i nawrócenia oraz modlitwy i wyrzeczeń w intencjach pokoju i nawrócenia grzeszników. Ufamy, że poświęcona w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki kapliczka, będzie nam  skutecznie przypominać o potrzebie wprowadzania w życie próśb przekazanych przez Maryję trojgu małych wizjonerów.