PASTERKA W NASZEJ PARAFII

Tradycyjna „Pasterka”, czyli Bożonarodzeniowa msza o północy jest dla wielu Polaków punktem obowiązkowym świętowania narodzin Zbawiciela, ze względu na jej podniosły, a zarazem pełen duchowego ciepła i dotykania Bożej tajemnicy klimat.

W tym roku w naszej parafii dodatkowo tę atmosferę ubogaciła nowa aranżacja tradycyjnej szopki. To po pierwsze efekt daru nowych figur, otrzymanych od parafii katedralnej dzięki pomocy ks. Adama Kędzierskiego i od parafii Ćmińsk dzięki pomocy ks. Janusza Marca. A po drugie owoc pomocy mężczyzn w wybudowaniu nowej konstrukcji szopki i przyozdobienia wraz z młodzieżą wnętrza oraz otoczenia kościoła. Patrząc na finał tych działań można szczerze powiedzieć, że warto było podjąć związany z tym trud. Dlatego wszystkim zaangażowanym w to dzieło składamy serdeczne: „BÓG ZAPŁAĆ”. 

foto i wideo: Kazimierz Kowalski