Drodzy Parafianie, Rodacy i Nasi Goście

Patrząc na otaczających Was ludzi i świat, dostrzegajcie każdego dnia ogrom miłości Boga Ojca. Niech w Waszych sercach rozwija się postawa poddania swego życia Duchowi Miłości, który pragnie prowadzić nas do życia spełnionego, a przez to pięknego. Odnajdujcie Chrystusa, który Wam służy, jako Słowo Życia, Pokarm w drodze i Zdrój Miłosierdzia. Niech dzięki zanurzeniu się w jedność Trójcy Świętej, staniemy się prawdziwie Kościołem, czyli wspólnotą miłujących się Braci i Sióstr. Obfitość Bożej łaski niechaj przenika wszystkie dziedziny Waszego życia. Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam.

 

Ks. Sławomir Sarek          Ks. Tomasz Prędotka
proboszcz                                 wikariusz