WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018

Wizyta duszpasterska, popularnie zwana kolędą, jest doroczną okazją do nawiedzenia rodzin przez duszpasterzy. To czas modlitwy i błogosławieństwa udzielanego  domownikom oraz ich dobytkowi. 

Spotkanie to służy również rozmowie o życiu duchowym i przybliżeniu planów parafii na dany rok. Dlatego, jeśli pozwalają na to praca lub nauka, prosimy o obecność wszystkich domowników.
Na stole prosimy o ustawienie pasyjki, lichtarzyków, naczynia z wodą święconą i kropidła. W trakcie modlitwy zwracamy się w stronę ustawionej pasyjki, aby w ten sposób podkreślić, że stół jest ołtarzem, przy którym gromadzi się kościół domowy.
Ofiary składane przy okazji wizyty duszpasterskiej przeznaczone będą na planowany remont prezbiterium.
Prosimy o dar spotkania, a pierwszą i ostatnią rodzinę o transport z plebanii i z powrotem
W tym roku rodziny naszej parafii odwiedzimy w następującym porządku:
DZIEŃWIOSKAPORZĄDEK ODWIEDZANIA RODZIN
Wtorek
02.01
Chruszczyna Mała
Nagórzanki
od g. 14.00 –od państwa Zawłockich do państwa Jachny
od g. 14.00 –od pana Jana Kulisia do państwa Sędorów
Środa
03.01
Chruszczyna Wielkaod g. 14.00 – od pana Edwarda Grudnia do państwa Dąbrowskich
od g. 14.00– od pani Janiny Nawrot do państwa Nowaków
Czwartek
04.01
Chruszczyna Wielka Gaje
Chruszczyna Wielka Gościniec
od g. 14.00 – od pani Barbary Doroz do pani Bernadety Wiśniewskiej
od g. 14.30 – od państwa Bączek do państwa Mirowskich
Piątek
05.01
Łyczaków od g. 14.00– od państwa Spiechów do państwa Makiełów
od g. 14.30 –od państwa Nawrotów do państwa Kozieł
Wtorek
09.01
Gorzków Szewska
Gorzków Łany
od g. 14.00 –od pani Danuty Karcz do pana Stanisława Uszko
od g. 14.00 –od pana Tadeusza Wichra do państwa Burgiel
Środa
10.01
Plechówka
Gorzków Gościniec
i przy kościele
od g. 14.00 –od pani Felicji Nakielskiejdo państwa Nowaków

od g. 14.00 –od państwa Gorgoniów do państwa Żywczyków
Czwartek
11.01
Plechówod g. 14.00 –od pana Zygmunta Kosałki do państwa Chuterańskich
od g. 14.30 – od państwa Cichych do państwa Wojtasików
Piątek
12.01
Stojanowiceod g. 14.00 – od państwa Marców do państwa Urantówków
od g. 14.30– od państwa Percików
i dalej od Pakułów do Nowaków
Sobota
13.01
Wojsławiceod g. 9.00– od państwa Musiałów do państwa Nowaków
od g. 9.00– od państwa Banachów do państwa Marców
Wtorek
16.01
Kaczkowice od g. 14.00 – Łysa Góra
i od pana Stanisława Stelmacha
do państwa Jaworskich
od g. 14.30 – od państwa Biel do państwa Jastrząb
Środa
17.01
Donatkowiceod g. 14.00 –od państwa Rajskich do państwa Buckich
od g. 14.00 – od państwa Niedźwiedź do państwa Jara
Czwartek
18.01
Wojsławice Koziarnia
Krzyszkowice Zagórze
od g. 14.00 – od państwa Wąsów do państwa Nęga
od g. 14.30– od państwa Zapartów do remizy w Wojsławicach
Piątek
19.01
Krzyszkowiceod g. 14.00 – od państwa Wojtasików do państwa Hamamoto
od g. 14.30 – od państwa Lutych do państwa Marców
Sobota
20.01
Wielgusod g. 9.00 – od państwa Cieślików do państwa Maćkowskich
od g. 9.00– od Domu Nauczyciela
i dalej Przeczniów
od państwa Woźniaków (nowy dom obok szkoły)
do państwa Chwalików
od g. 14.00– na zgłoszenie