Poświęcenie obrazu św. Jana Pawła II

W „Odzie na 80. urodziny Jana Pawła II” Czesław Miłosz napisał:
„Jesteś z nami, i odtąd zawsze będziesz z nami.
Kiedy odezwą się moce chaosu, (…)
Twój portret w naszym domu co dzień nam przypomni,
Co może jeden człowiek i jak działa świętość”.

Dzięki życzliwości i talentowi Pana Zdzisława Pytla, który podarował nam obraz z wizerunkiem naszego Świętego rodaka, również w naszym parafialnym domu modlitwy zawisł taki portret. Ramę do niego ufundowali pielgrzymi naszej parafii, uczestniczący w Kielcach w Pielgrzymce Róż Różańcowych. Jego poświęcenia dokonaliśmy w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, 22.10.2017 r., by nam przypominał to, o czym napisał nasz wieszcz narodowy. W czasach zamętu dotykającego świata wartości i szerzącej się cywilizacji śmierci, potrzeba nam taki znaków, przypominających o osobach będących żywym świadectwem tego, jak wielką moc ma wiara. Ich podobizny sprzyjają więzi duchowej z nimi, wyrażonej w modlitwie skierowanej do nich i prośbach o pośrednictwo u Boga. Ufamy, że również nowo poświęcony obraz będzie sprzyjał tym praktykom pobożnościowym.
Warto przy tym pamiętać o przesłaniu z Katechizmu Kościoła Katolickiego, że Bóg w pierwszym przykazaniu nie zakazuje kultu obrazów. Należy jednak pamiętać, że w kulcie tym „nie chodzi o oddawanie czci samemu obrazowi, lecz o oddawanie czci osobie, którą ten obraz przedstawia: Chrystusowi, Dziewicy Maryi, aniołom i świętym” (KomKKK 446).
Nawiedzajmy naszą świątynie, która codziennie jest otwarta od g. 8.00 do zakończenia mszy popołudniowych, by pomodlić się również do św. Jana Pawła II.

 

 

foto: Kazimierz Kowalski