PRZYGOTOWUJĄC SIĘ NA PRZYJŚCIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK 1285)

Najczęściej przygotowanie do tego sakramentu podejmuje młodzież kończąca szkołę podstawową. Pod opieką duszpasterzy i animatorów uczy się ona brania odpowiedzialności za swoją wiarę oraz współpracy z Duchem Świętym. W naszej parafii wiąże się to z przeżywaniem roku liturgicznego od grudnia do listopada, w celu zrozumienia tajemnicy naszego zbawienia. Dlatego młodzi oprócz spotkań w małej grupie, konferencji oraz cotygodniowego rozważania słowa Bożego, odprawiają też dni skupienia.
Pierwszy z takich dni przeżywali uczniowie klas ósmych. W sobotnie przedpołudnie mieli okazję, w domu parafialnym i kościele, poznać to, czym jest łaska sakramentu Bierzmowania i jak się do jej przyjęcia przygotować. W dwóch filmikach została im przybliżona rola Ducha Świętego w życiu wierzącego. Jest nią:
  • prowadzenie nas drogą świętości, czyli wyjątkowości, niepowtarzalności życia każdej osoby,
  • budowanie z nas wspólnoty,
  • poznawanie woli Bożej i dawanie siły do jej wypełnienia,
  • uwolnienie nas od egoizmu i stawiania się w centrum życia zamiast Boga.
Jak może się to przekładać na życie, zobaczyli dzięki dokumentowi o bł. Ciarze Luce Badano oraz modlitewnemu rozważaniu Pisma świętego i modlitwie według zasady pięciu palców, przypomnianej przez papieża Franciszka.
Czas trzygodzinnego spotkania minął szybko, ale ufamy, że stał się dobrym punktem wyjścia na ścieżkach współpracy z Duchem Świętym.