SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2022

W naszej pielgrzymce wiary Bóg, przez sakramenty, wyposaża nas łaską potrzebną do zbawienia. W sobotę 26 lutego, przez posługę bpa Jana Piotrowskiego, siedemnaścioro młodych z naszej parafii przyjęło sakrament Bierzmowania, zanurzający ich w moc Ducha Świętego.

Po ponad rocznym przygotowaniu, przez obrzęd sakramentalny, młodzież ze szkół średnich doświadczyła duchowo tajemnicy, której Bóg zapragnął dla każdego z nas. O tym przypomniał w homilii Pasterz naszej diecezji. Przytaczając słowa abpa Ablewicza, że ” Świat Zachodu przyjął Chrystusa bez krzyża, a Wschodu krzyż bez Chrystusa”, pokazał, jak Duch Święty uczy nas bycia naśladowcami Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Bo przez Bierzmowanie stajemy się świadkami, nawet za cenę życia. Tego bez pomocy Ducha – Parakleta nie jesteśmy w stanie sami uczynić. A przecież świat czeka na wiarygodnych świadków Bożej miłości. Zanim jednak pójdziemy do bliźnich, Stwórca na skrzydłach wiary i rozumu unosi nas i zagłębia w w Sobie. Przez poznanie Go, co jest możliwe tylko dzięki Duchowi Prawdy, poznajemy też własną wielkość i misję, jaką mamy tu do spełnienia. Poddając się prowadzeniu przez Ducha Bożego i podejmując tę drogę stajemy się darem dla świata. I nie zależy to od wieku, czego przykładem jest ogłoszony błogosławionym piętnastoletni Carlo Acutis. 
Te łaski stały się udziałem młodych, którzy przyjęli sakrament Bierzmowania. Jednak to dopiero początek drogi, bo od współpracy z Bożymi darami zależy jej piękno – „po owocach ich poznacie”. O otrzymanej łasce i misji bycia świadkiem, mają im przypominać łańcuszek z krzyżykiem i różaniec na rękę, które dostali na zakończenie liturgii.
Przy okazji tej uroczystości Bierzmowani i ich rodzice przekazali na misje ornat i różańce oraz ufundowali lichtarze, świece i obrus do naszego ołtarza Matki Bożej, za co im serdecznie dziękujemy.