PRZYJĄĆ I NIEŚĆ ŚWIATŁO

«Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela». /Łk 2, 30-32/

W Święto Ofiarowania Pańskiego nie tylko błogosławimy gromnice, ale również świece dla dzieci komunijnych. W ten sposób zostaje podkreślone zadanie jakie stoi przed rodzicami i dziećmi. Rodziny są bowiem pierwszymi miejscami, gdzie przekazywane jest nam światło wiary i najlepiej widać, czy podporządkowujemy mu życie. To ważny moment, gdyż uczymy dzieci, że również i one mają same poznawać prawdę i troszczyć się, by według niej żyć. Dlatego w trakcie Eucharystii nastąpiło wspólne wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary. Dzieci są bystrymi obserwatorami, więc zróbmy wszystko, by patrząc na nas dorosłych widziały jak prawda, czyli światło, staje się życiem.