PRZYJĄĆ I PRZEKAZAĆ ŚWIATŁO WIARY

„Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie.”
/Z liturgii sakramentu Chrztu/

Święto Ofiarowania Pańskiego jest okazją do przypominania sobie o zobowiązaniach chrzcielnych. Poświęcone w tym dniu świece są znakiem światła wiary i Bożego prowadzenia w życiu. To nie tylko zewnętrzny znak, ale pragnienie Boga byśmy sami stali się światłem dla bliźnich.
W tym dniu dzieci klas trzecich otrzymały poświęcone świece od swych rodziców. Jak przy ich chrzcie rodzice zobowiązywali się do przekazywania im wiary, tak teraz, przez ten obrzęd, zapraszają swe dzieci, by one również odpowiedzialnie pogłębiały swą wiarę i nią żyły. Temu też służyło uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
W Święto Ofiarowania Pańskiego idziemy z zapalonymi świecami, by płomieniem uczynić znak krzyża na odrzwiach naszych domów. Ma on przypominać wchodzącym, że tu mieszkają Ci, których światłem w życiu jest Chrystus.