PODSUMOWANIE ROKU 2021

         Zakończona wizyta duszpasterska oraz miniony rok są okazją do kolejnego  podsumowania oraz podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi życia naszej wspólnoty parafialnej.

         W minionym roku w naszej wspólnocie wiary było: 13 chrztów, 4 śluby oraz 42 pogrzeby (z tego 5 osób spoza parafii, 11 osób bez przyjętych sakramentów, a 15 odwiedzanych w I-e piątki miesiąca). Do I-ej Spowiedzi oraz Komunii św. przystąpiło 24 dzieci, a do Bierzmowania 18 uczniów I klasy szkół średnich. W tym czasie z Namaszczeniem chorych, comiesięczną spowiedzią i Komunią św. odwiedziliśmy w domach 49 chorych, a w kościele Namaszczenie chorych przyjęły 52 osoby. Rozdaliśmy też łącznie 23000 Komunii św., co oznacza, że w ciągu roku średnio każda uprawniona osoba przyjęła 12 razy Komunię św. W niedzielnych Eucharystiach uczestniczyło od 450 do 550 osób, a do Komunii św. przystępowało od 250 do 350 osób na 1956 uprawnionych oraz 30 chorych w domach.
         W ciągu 14 dni wizyty duszpasterskiej, błogosławiąc każdy dom,  odwiedziliśmy 518 domostw, a w 97 nas nie przyjęto – nie bierzemy przy tym pod uwagę pustostanów. Według zebranych informacji, w naszej parafii zamieszkuje 2173 osób (27 mniej niż przed rokiem), z czego 90 przebywa za granicą, 12 jest innego wyznania, 99 osób zamieszkuje samotnie w swych domach. Mamy 468 małżeństw sakramentalnych, w tym 33 ze stażem powyżej 50 lat – najstarsze obchodziło 68 rocznicę ślubu – oraz 55 małżeństwa i związki niesakramentalne, w tym 20 par, które nie mają przeszkód, by przyjąć sakrament małżeństwa. Powyżej 65 roku życia jest 419 osób, w tym 111 powyżej 80 lat.
         Jako Wasi duszpasterze, pragniemy najpierw podziękować za serdeczne przyjęcie i wspólną modlitwę mimo trudnych warunków związanych z trwającą epidemią oraz za ofiary składane na kościół i utrzymanie nas kapłanów. Czujemy wdzięczność za okazywane, w ciągu  całego roku, zaufanie, otwieranie przed nami serc i domów, wspólną modlitwę oraz budowanie autentycznych więzi.
         W wymiarze duchowym bierze się z tej relacji liczniejszy udział w nabożeństwach, zrozumienie dla form przygotowania do sakramentów,  modlitwa osobista i wspólnotowa. Ta duchowość uzewnętrznia się przez modlitwę za zmarłych tak, na cmentarzu, jak i przez wypominki i msze zamawiane za nich oraz liczniejsze intencje za żywych, a także nawiedzanie Najświętszego Sakramentu i modlitwy na wioskach przy kapliczkach. Cieszy nas, praktykowany rodzinny przekaz wiary, co potem widać, gdy całe rodziny są obecne w kościele. Wyrazem dającej o sobie znać „wyobraźni miłosierdzia” jest troska o chorych, seniorów, samotnych i ubogich. Zaowocowało to powołaniem Parafialnego Zespołu Caritas, spotkaniami dla seniorów, dowozem na msze, pomocą żywnościową dla potrzebujących, programem „Rodzina Rodzinie”, postem w intencji parafii, modlitwą o ustanie pandemii i postawieniem krzyża morowego, współpracą z Domem Senior+ i  składkami dla potrzebujących, choćby na baranki, „Margaritki”, czy świece Caritas.
         Myśląc o materialnym wymiarze troski o Kościół dziękujemy najpierw ogólnie za wszelkie ofiary składane indywidualnie, na tacę i do puszek oraz włączanie się we wspólne prac. Sprawdza się tu powiedzenie, że: „Kościoła nie budują ludzie bogaci, czy biedni, ale wierzący”, o czym świadczy wzrost ofiar składanych na tacę, ogrzewanie kościoła i przy kolędzie u rodzin praktykujących systematycznie, a stała „stawka” od lat u rodzin mających problem z gorliwością w więzi z Bogiem i Kościołem. Owocem Waszego zaufania i hojności są:
– renowacja krucyfiksu z belki tęczowej, obrazu św. Małgorzaty, figury Matki Bożej, ołtarza Matki Bożej, ściany za nim, zakup ławek i kontynuowanie ogradzania cmentarza,
81170 zł złożone podczas kolędy w 510 domach na przewidzianą w tym roku renowację ołtarza głównego i inne prace, na które otrzymamy dofinansowanie – to o 17000 zł więcej niż rok temu,
14550 zł złożone w 483 domach na ogrzewanie kościoła i wynagrodzenie pana Roberta – o 1300 zł więcej niż rok temu,
7790 zł i 3,7 tony płodów ofiarowanych dla Wyższego Seminarium Duchownego,
28303 zł złożonych do puszek i na tacę w zbiórkach charytatywnych,
158.877 zł środków własnych + 55.200 zł z darowizn, czyli 214.077 zł wydanych na prace przy obiektach parafialnych, a na koncie mamy 168.000 zł oszczędności,
–  296 osób, które  zaangażowało się w  sprzątanie kościoła,
– dbanie o ład na cmentarzu oraz troska o grób kapłański i Skwer Pamięci.
         Oprócz tych radosnych, są też obszary trudne, bolesne i budzące zaniepokojenie. Pandemia, co jakoś zrozumiałe, zwiększyła nieobecność na mszach, ale co gorsza, u dodatkowych ponad 300 osób zabiła potrzebę spowiedzi i komunii św. mimo, że wcześniej czynili to ze zrozumieniem. I tak z obecnych na mszach od 650 do 900 osób na 2200 mieszkańców, teraz jest od 400 do 600 osób, a z przystępujących do komunii i spowiedzi od 300 do 600 osób na 1960 uprawnionych, teraz jest od 250 do 370 osób. Boli też powierzchowność uczestnictwa w mszach niektórych osób, ze stojących na placu kościelnym, czy nawet przed bramą. Nie sama obecność się liczy, ale zjednoczenie z Bogiem na modlitwie naszego serca, umysłu, uczuć i ciała. Msza to nie spotkanie towarzyskie, choć dobrze, że przy okazji niej pielęgnujecie więzi rodzinne i koleżeńskie. Widać też coraz wyraźniej skutki kultury liberalnej, podnoszącej wolną wolę do wymiaru wręcz boskiego. A Bóg przez św. Pawła ostrzega: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. Skutkiem jest rozchwianie w etyce seksualnej, mieszkanie na próbę – nawet za zgodą rodziców – związki niesakramentalne i tzw. wolne oraz rozwody, a także nadużywanie alkoholu i rozpijanie, mimo licznych zranień w rodzinach. Ze spraw gospodarczych problemem jest obojętność wobec próśb o prace na rzecz wspólnoty, jakby tylko kilkanaście osób zawsze miało na to czas i chęć. Potrzeba też odpowiedzialności za sprawy inwentaryzacji cmentarza, bo zostało oddanych tylko 217 kart na prawie 3000 grobów.
Dziękując za dobro przez Was dawane i widząc problemy, proponujemy i prosimy o:
– Modlitwę rodzinną w domach i za nawzajem siebie. Prośmy o modlitwę.
– Budowanie więzi sąsiedzkich i koleżeńskich. Wyjdźmy do siebie
– Udział nabożeństwach i nawiedzanie kościoła. Przychodźmy do Boga.
– Rozmawianie o wierze i działaniu Boga. Dzielmy się wiarą.
– Wrażliwość na chorych, biednych, uzależnionych. Wspierajmy siebie.
– Podejmowanie dzieł na rzecz wspólnoty i mobilizowanie członków rodziny, czy osób z sąsiedztwa. Bądźmy odpowiedzialni i odważni.
– Zachęcanie do spowiedzi i mszy św. Pokazujmy Boże miłosierdzie.
– Sięganie po Pismo św., prasę i książkę religijną. Czytajmy o Bogu.
         Za wszelkie uwagi i okazane dobro niech Bóg wynagradza Wam swoimi darami, a my postaramy się odwdzięczyć modlitwą i posługą.
 
Z Bożym błogosławieństwem
Księża Sławomir i Michał
 
       

 
W minionym 2021 roku podjęliśmy:
A/ Dzieła Duchowe:
 • Adoracje podjęte przez wioski podczas Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego i w Triduum Paschalne,
 • Nabożeństwa I sobót wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi i czuwanie nocne w Częstochowie,
 • Wprowadzenie Nabożeństwa ku czci Św. Małgorzaty połączone ze szkołą modlitwy i Adoracją Krzyża
 • Powołanie PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS i jego działalność
 • Program Pomocowy Caritas i „Biedronki” oraz zbiórka złomu dla biednych
 • Śpiewo-granie połączone z grillowaniem oraz Wigilia dla seniorów i samotnych
 • Wsparcie dla 2 rodzin w Syrii w programie „Rodzina rodzinie” i mieszkańców Sudanu Południowego
 • Godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu w I-e piątki
 • Sztafeta różańcowa i Pielgrzymka dookoła Parafii o ustanie pandemii oraz ustawienie Krzyża Morowego
 • Peregrynacja obrazu św. Józefa Opiekuna Rodziny
 • Nawiedzanie Najświętszego Sakramentu w kościele przy okazji wizyty na cmentarzu
 • Modlitwa o łaskę dobrej śmierci przy wypominkach
 • Msza św. za zmarłych parafian na cmentarzu w Wigilię Odpustu
 • Pielgrzymki: Zabawa, Pasierbiec i Limanowa, Ludźmierz, Bachledówka, Olcza, Kielce – katedra,
 

B/ Dzieła Materialne:
 • Remonty na plebanii (koszt 2000 zł)
 • Budowa ogrodzenia cmentarza, jego niwelacja i naprawa drogi dojazdowej (koszt 15000 zł)
 • Wywóz śmieci z cmentarza (koszt 2400 zł)
 • Konserwacja krzyża z belki tęczowej (koszt 22160 zł + 600 zł z darowizn)
 • Feretron św. Małgorzaty (2600 zł z darowizny)
 • Konserwacja figury Matki Bożej przed kościołem (koszt 4500 zł + 900 zł z darowizny)
 • Krzyż morowy (1200zł z darowizny)
 • Konserwacja obrazu św. Małgorzaty (koszt 8517 zł + 6200 zł z darowizny)
 • Ławki z klęcznikami w prezbiterium (koszt 31300 zł)
 • Pokrowce na ławki – 2100 zł (koszt 1100 zł + 1000zł)
 • Kosiarki spalinowe i nagłośnienie przenośne (koszt 4000 zł)
 • Konserwacja ołtarza Matki Bożej (koszt 44000 zł + 40000 zł dotacji)
 • Konserwacja ściany za ołtarzem Matki Bożej (koszt 21300 zł + 2700 zł z darowizny)
 • Zebranie płodów rolnych (700 kg) i ofiar (7790 zł) na Wyższe Seminarium Duchowne, 
 • Ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego (13000 zł + 1710 zł),
 • Wsparcie materialne różnych dzieł przez składki do puszek i na tacę w kwocie 28303 zł,
 • Złożenie, przy okazji wizyty duszpasterskiej, ofiar w kwocie170 zł.
Wydaliśmy zatem 158.877 zł środków własnych + 55.200 zł z darowizn, czyli łącznie 214.077 zł i obecnie zostało na koncie parafialnym 168.000 zł.