DZIEŃ BABCI I DZIADKA

„Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.” /Św. Jan Paweł II/.
Dni Babci i Dziadka przypominają nam o tej prawdzie. Warto korzystać z doświadczenia żyjących wśród nas seniorów i dawać im odczuć naszą wdzięczność. A w naszej parafii jest to znacząca grupa. Mamy 421 osób w wieku powyżej 65 roku życia, w tym 113 seniorów, którzy osiągnęli już 80 rok życia.

Kolejnym wydarzeniem związanym z seniorami, a obejmującym osoby korzystające z gorzowskiej placówki Senior+, było spotkanie z okazji Dni Babci i Dziadka. Rozpoczęliśmy je od Eucharystii, sprawowanej przez ks. Michała w intencji drogich seniorów oraz świętującej imieniny Pani Agnieszki, kierowniczki tej placówki. Swoją obecnością zaszczycił seniorów w dniu ich święta Pan burmistrz Adam Bodzioch, z którego inicjatywy powstał ten ośrodek.  Wspólny śpiew kolęd był świadectwem wiary i potencjału muzycznego, który nie wyczerpuje się mimo upływu lat. Po mszy Ksiądz Proboszcz, w asyście Pani Agnieszki, odwiedził z modlitwą i błogosławieństwem pokoje osób korzystających z mieszkań oferowanych przez tę placówkę. Finałem spotkania był przygotowany świąteczny posiłek. Cieszy fakt, że dzięki posługującym tu osobom, seniorzy z całej kazimierskiej gminy, otrzymują opiekę, wsparcie, możliwość spotkań i realizacji swoich pasji, a także korzystają z zajęć rehabilitacyjnych.