PRZYJĘCIE DO GRONA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” oraz wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).
Młodzież klas VIII z terenu naszej parafii, przez akt wpisania do „Księgi kandydatów”, rozpoczęła w dniu 8 grudnia przygotowanie do sakramentu Bierzmowania. Ponad roczny czas formacji, jaki jest przed nimi, będzie okazją do weryfikacji dotychczasowego życia religijnego i pogłębienia go. Okazją do tego będą ogólne spotkania formacyjne z rodzicami, spotkania w małej grupie, cotygodniowe rozważanie słowa Bożego, regularna spowiedź, wyjazd rekolekcyjny oraz wspólne nabożeństwa i podejmowane dzieła apostolskie. To czas wdzięczności za wiarę otrzymaną od rodziców i wychowawców, połączony z uczeniem się odpowiedzialności za nią. Świadomi zagrożeń na jakie narażeni są młodzi, otoczmy ich naszą modlitwą.
 
foto: Kazimierz Kowalski