PIELGRZYMKA MIŁOSIERDZIA W INTENCJI TRZEŹWOŚCI

„O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wieka liczba. Mów duszom grzesznym, aby nie bały się zbliżyć do Mnie, mów o Moim wielkim miłosierdziu” (Dzienniczek św. Faustyny 1396).

Podejmując po raz czwarty Pielgrzymkę Miłosierdzia dookoła naszej parafii, chcieliśmy głosić orędzie Bożego Miłosierdzia szczególnie osobom uwikłanym w nałóg alkoholowy i tym, którzy cierpią z powodu uzależnienia kogoś z ich środowiska. Nie ma chyba osoby w parafii, która nie doświadczyłaby osobiście, czy pośrednio skutków nadużywania alkoholu przez osoby z ich otoczenia. Dlatego potrzeba wołania o Boże miłosierdzie w tej dziedzinie. Przemoc, lęk, zmarnowane nadzieje, czy rozbite rodziny to podstawowe skutki tego nałogu. Dochodzi do tego olbrzymie marnowanie pieniędzy. Na jednego Polaka w wieku powyżej 15 lat przypada 11 litrów czystego spirytusu. Jakie są tego skutki finansowe? Świadczy o tym poniższe wyliczenie dotyczące statystycznych, rocznych wydatków na alkohol grupy osób, które wzięły udział w Pielgrzymce Miłosierdzia: 80 osób x 11 litrów x 95 zł za litr = 83600 zł.
Podjęty, przez łącznie ponad 80 osób, trud pielgrzymowania, modlitwy w każdej wiosce oraz w drodze, są pięknym darem duchowym. Przez tę posługę, osoby dotknięte w różnoraki sposób problemem nadużywania alkoholu, zostały zanurzone w Boże Miłosierdzie i doświadczyły troski bliźnich. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Pielgrzymki oraz goszczącym ich w Kaczkowicach, Plechowie i Chruszczynie Wielkiej za piękne świadectwo wiary i troski duchowej o dobro tej małej Ojczyzny, jaką jest nasza gorzkowska parafia.
 

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W WIOSKACH

Maryjo, Królowo Polski, powierzamy Ci Naród polski, aby dostrzegł zagrożenie płynące z nadużywania alkoholu. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy rodziny tej wsi, dotknięte plagą pijaństwa i wszystkich, którzy przez alkohol niszczą swoje życie. Bądź dla nich Matką Nadziei! Pomóż im wejść na drogę nawrócenia i wyzwolenia. Osłaniaj rodziny tu mieszkające, a zwłaszcza dzieci, przed krzywdami wyrządzanymi przez upijających się i pociesz, gdy płaczą. Wspieraj młodych, którzy ulegają manipulatorom i sięgają po alkohol. Pomagaj im zakosztować bliskości Serca Chrystusa, aby w Nim odkryli pełnię i piękno życia.
Prosimy Cię, Maryjo, nasza Królowo i Matko, uproś nawrócenie tym, którzy przyczyniają się w tej wiosce do uzależnienia bliźnich. Spraw, by decyzje rządzących chroniły i umacniały trzeźwość, sprzyjały wyzwalaniu z nałogów i były zaporą dla rozpijania narodu. Pokorna Służebnico Boga, za Twoim pośrednictwem składamy Jezusowi dziękczynienie za poświęcenie tych, którzy troszczą się o trzeźwość i prosimy, abyś zapalała serca nowych osób do dawania świadectwa pięknego życia bez nałogów. O Niepokalane Serce Maryi! Wspieraj dzieło przemiany i uwolnienia z nałogów mieszkańców tej wioski, aby stali się rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Wraz z Tobą zanurzamy ich w Sercu Jezusa. Panie nasz i Zbawicielu niech moc Twojej miłości dotknie serc naszych bliźnich tu mieszkających. Uczyń ich serca świętymi według serca Twego. Amen.