UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELGUSIE

„Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”. Św. Jan Paweł II (List do młodych całego świata, 1985 r.)

W pierwszą rocznicę nadania Szkole podstawowej w Wielgusie im. Księdza Andrzeja Biernackiego, jej uczniowie, nauczyciele, wychowawcy i rodzice dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi, wzięli udział w uroczystościach ku czci swego patrona. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w intencji wszystkich tworzących tę szkolną wspólnotę. Ks. Proboszcz, w nawiązaniu do słowa Bożego, przypomniał o sensie nauki. Każdy jest wezwany do rozwijania swoich talentów i zainteresowań, a nie do zakładania masek mających ukryć jego braki, czy lenistwo. Latwo jest udawać kogoś, a trudno stać się rzeczywiście kimś. Po Eucharystii zgromadzeni wysłuchali montażu słowno-muzycznego nawiazujacego do postaci swego patrona, ks. Andrzeja Biernackiego, a szkolną orkiestra wykonała dwa utwory patriotyczne. Następnie wszyscy udali się na cmentarz, gdzie przedstawiciele nauczycieli, Rady Rodziców i poszczególnych klas złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze. Całość spotkania zakończyło odśpiewie hymnu narodowego przez wszystkich zgromadzonych.