RELIKWIE ŚW. MAŁGORZATY W NASZYM PARAFIALNYM DOMU

W tegoroczną uroczystość odpustową ku czci św. Małgorzaty mieliśmy dodatkowy powód do radości. Po przeszło 700 latach od założenia naszej parafii wprowadziliśmy do gorzkowskiej świątyni relikwie postępującej jej Świętej Dziewicy i Męczennicy. 
Osoba św. Małgorzaty od lat otoczona była czcią wiernych nie tylko tworzących naszą wspólnotę parafialną, ale i przez tych przybywających na odpusty. Dlatego wielką radość sprawiła nam wiadomość, że po staraniach wspartych przez Biskupa Kieleckiego, otrzymaliśmy z sanktuarium w Montefiascone jej relikwie. Okazją do ich uroczystego wprowadzenia stała się doroczna suma odpustowa w dniu 13 lipca, której przewodniczył bp Jan Piotrowski. W uroczystej procesji wprowadzone zostały relikwie, niesione w relikwiarzu przez Księdza Proboszcza. Po umieszczeniu ich w relikwiarium przygotowanym z kłosów czterech zbóż  przez Paulinę i s. Agatę Kozieł, przedstawiciele Rady Parafialnej przypomnieli życiorys świętej i powitali zgromadzonych. 
W wygłoszonej homilii Pasterz diecezji przypomniał o roli męczeństwa we wspólnocie wiary. Podkreślił, że jest ono owocem wierności Boga. Człowiek zachwycając się bezinteresowną miłością Stwórcy i Zbawiciela, odpowiada na nią nawet ofiarą z życia. Wydaje się, że dziś – mówił bp Jan – zbyt często marnujemy łaski Boże, a przez to gubimy się w życiu. Warto, by św. Małgorzata stała się dla nas przewodniczką po ścieżkach oblubieńczej miłości wobec Jezusa. 
Jako wyraz wdzięczności parafii za otrzymane relikwie w procesji z darami przyniesiono do ołtarza kosz z darami duchowymi oraz ponad 1300 zł ofiarowanych przy nabywaniu „Margaritek” z piernika na wsparcie parafian ks. Grzegorza w Peru. 
Dziękując Księdzu Biskupowi za przewodniczenie tej ważnej dla nas liturgii, członkowie Rady Parafialnej wręczyli mu ikonę św. Małgorzaty napisaną na karmieniu oraz wykonaną z piernika replikę naszego kościoła. 
Liturgię zakończyła procesja wokół świątyni z Najświętszym Sakramentem i relikwiami połączona z modlitwą litanią do św. Małgorzaty. 
Cieszy liczny udział wiernych i dwudziestu kapłanów przybyłych ma odpust. Przy tej okazji wyrażamy wdzięczność wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie odpustu parafialnego połączonego z wprowadzeniem relikwii naszej patronki św. Małgorzaty. Szczególnie dziękujemy:
– pani Paulinie i s. Agacie Kozieł za relikwiarium wykonane z kłosów czterech zbóż,
– rodzicom dzieci komunijnych za sprzątanie i udekorowanie kościoła oraz porządki wokół niego,
– panu Januszowi Nawrotowi za dodatkowe kwiaty na odpust oraz paniom, które je ułożyły,
– ministrantom, orkiestrze, Radzie Parafialnej, chórowi, pracownikom „Kazimierskich Smaków” za wykonane pierniki i piernikową replikę naszego kościoła, wręczoną Księdzu Biskupowi, druhom z OSP, panu Kazimierzowi Kowalskiemu za udokumentowanie wydarzenia, a także panom Robertowi Sokołowskiemu i Grzegorzowi Krawczukowi oraz niosącym feretrony i sztandary.

 

foto: Kazimierz Kowalski