POWRÓT DO MAŁEJ OJCZYZNY

W piątkowe popołudnie 24 lipca, miały miejsce uroczystości pogrzebowe śp Krystyny Dobrzańskiej-Sobierajskiej, jedynej córki bohatera II Wojny Światowej, mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”.

Życzeniem zmarłej pani Krystyny, było spocząć w krypcie grobowej przy naszym kościele, obok swej mamy i dziadków. Pochodząc z Plechowa, gdzie od urodzenia spędziła trzynaście lat swego dzieciństwa, zapragnęła powrócić do tej swojej małej Ojczyzny, by tu czekać na ciała zmartwychwstanie. W wierszu „Myśląc Ojczyzna”, św. Jan Paweł II napisał: „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam…”. Decyzja dziedziczki plechowskiego majątku o pochówku w Gorzkowie, jest świadectwem o sile jej zakorzenienia w tym rejonie Polski, a zarazem pytaniem o nasze przywiązanie do swego miejsca pochodzenia. Ta ziemska ojcowizna stała się okazją do przypomnienia o tej wiecznej ojczyźnie, która jest w niebie. Do niej mamy zmierzać. A o drodze ku niej prowadzącej pięknie napisał Roman Bradstaetter w „Przypowieści o Ojczyźnie”:
Człowiek pewien, który był ojczyzną Boga,
skazał Go na wygnanie.
Bóg pochyliwszy smutnie głowę,
odszedł bez słowa,
ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka,
który był Jego ojczyzną.
Świadectwo bliskich oraz znajomych, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze śp Pani Krystynie, potwierdza, że pielęgnując miłość do ziemskiej ojczyzny i  stając się ojczyzną dla Boga, stajemy się równocześnie ojczyzną dla bliźnich. Dlatego nie dziwi obecność licznych delegacji i piękna oprawa tego pogrzebu, potwierdzające szlachetność zmarłej i liczne spotkania upamiętniające, w których upamiętniała swego tatę, majora „Hubala”.

 


 

Wspomninie-Krystyny-Dobrzańskiej-Sobierajskiej
>>>> KLIK<<<<


foto: Kazimierz Kowalski

foto: majorhubal.pl