RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Październik będący miesiącem codziennego podejmowania modlitwy różańcowej w kościołach i w domach jest okazją, by przybliżyć nam ideę Wspólnot Żywego Różańca.
Istniejące w naszej parafii Wspólnoty Żywego Różańca stanowią część międzynarodowego ruchu religijnego założonego w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma on charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. W naszej parafii istnieje już 6 Róż Różańcowych:
 1. Róża pw. św. Małgorzaty dziewicy i męczennicy w Kaczkowicach
 2. Róża pw. Matki Bożej Bolesnej w Krzyszkowicach
 3. Róża pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Plechówce
 4. Róża pw. św. Jana Apostoła – w Chruszczynie Wielkiej
 5. Róża pw. św. Józefa Oblubieńca – w Donatkowicach i Wojsławicach
 6. Róża pw. Matki Bożej Fatimskiej – w Łyczakowie i Plechowie
Następne 2 Róże – w Gorzkowie i Krzyszkowicach oraz Nagórzankach i Wielgusie – są w trakcie organizowania się i wkrótce ich członkowie zostaną uroczyście pobłogosławieni. Zachęcamy osoby chętne do podjęcie tej posługi i włączenie się do następnych Kół o zgłaszanie do księży.
ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:
 1. Tworzenie wspólnoty 20 osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej.
 2. Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
 3. Podejmowanie jako głównej intencji swoich modlitw intencji polecanych przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętne przyjmowanie specjalnych intencji polecanych przez biskupa miejsca lub proboszcza.
 4. Udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic (zwolnieni są chorzy, niedołężni i podejmujący prace konieczne)
 5. Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła.
 6. Rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej.    
 7. Odważne stawanie w obronie wiary.
 8. Udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła);
PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA
 1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:
  a)    przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
  b)    uroczystości Narodzenia Pańskiego;
  c)    uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
  d)    uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
  e)    uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
  f)    wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
  g)    uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
  h)    święta Ofiarowania Pańskiego.

   

 2.  Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.

   

 3.  Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.

   

 4.  Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

   

 5. Doświadcza wspólnoty z członkami Róży i ich wsparcia duchowego i służebnego.