Pielgrzymka Kół Różańcowych

7 października 2017 roku 38 członków z Kół Różańcowych z naszej parafii uczestniczyli w IX Diecezjalnej Pielgrzymce Róż Żywego Różańca, która odbyła się w tym roku do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Kielcach pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

Pielgrzymi podczas uroczystej Mszy Świętej, homilii wygłoszonej przez Księdza Biskupa, konferencji oraz wspólnej modlitwie różańcowej mieli okazję uświadomić sobie, jak szczególną apostolską rolę odgrywa modlitwa różańcowa. W apostolstwie różańca świętego Maryja potrzebuje naszych rąk i ust. Rąk, aby przesuwały paciorki różańca i ust, aby wytrwale szeptały modlitwy: Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo! Ona jest naszą nauczycielką modlitwy wiernej i bezinteresownej, wytrwałej i solidarnej- jak mówił bp Piotrowski. Wierni czciciele różańca łączyli się też duchowo z akcją „Różaniec do granic”. Odpowiadając na wezwanie naszej Matki Maryi, oddajmy Jej nasze ręce i usta, powierzmy samych siebie oraz nasze intencje noszone w sercu i odmawiajmy różaniec!