SPOTKANIA OPŁATKOWE OD JUNIORA DO SENIORA

Czas oczekiwania na Narodzenie Pańskie jest w tradycji polskiej wypełniony spotkaniami, gdzie łamanie się opłatkiem i życzenia łączą się z poczęstunkiem na wzór wieczerzy wigilijnej i kolędowaniem. 
Nawiązaniem do takiego przeżywania ostatnich dni adwentu były dwa wydarzenia mające miejsce w instytucjach działających na terenie naszej parafii. Najpierw w Szkole Podstawowej w Wielgusie odbyły się jasełka w wykonaniu uczniów klasy III, pod opieką ich wychowawczyni i pani Danusi, naszej katechetki, a następnie kolędowanie prowadzone przez szkolny chór pod batutą Pana Grzegorza, naszego organisty. Jakości gry aktorskiej i aranżacji kolęd nie powstydziłby się patron szkoły ks. Andrzej Biernacki. Ze wspólnego spotkania na sali gimnastycznej kolędowanie przeniosło się do klas, gdzie miały miejsce klasowe spotkania wigilijne. 
Nieco inną oprawę miało spotkanie w gorzkowskim Domu Senior+. Prawie czterdziestu pensjonariuszy i opiekunów zasiadło do wigilijnego stołu. Po przełamaniu się opłatkiem i życzeniach spożyto przygotowane dania wigilijne. Suto zastawiony stół jest znakiem zapowiadającym raj i wieczną ucztę miłości w niebie. Nie dziwi więc, że w tę atmosferę doskonale wpisał się śpiew kolęd, brzmiący jak anielskie lub pasterskie chóry. 
I tak pięknej tradycji, wykonaniu juniorów i seniorów stało się zadość. Hej.