ŻYCZENIA Z SZOPKĄ I KOLĘDOWANIEM W TLE

Święty Franciszek z Asyżu nauczał, że podobnie jak we Wcieleniu, tak samo w Eucharystii Chrystus, będąc obecny fizycznie, upokarza się, by nas zbawić. I tak jak przy Jego narodzeniu, tak i dziś mogę przeoczyć i zmarnować tę łaskę. Życie wieczne we własnym ciele mam tylko wtedy, jeśli spożywam Ciało Chrystusa, jeśli jednoczę się z Nim w komunii Ciała i Krwi.

Epoka obrazkowa w jakiej żyjemy, sprawia, że do naszej wyobraźni mocniej przemawia to, co widzimy, niż to, co słyszymy. Temu celowi służy wygląd tegorocznej szopki w naszej świątyni. Symboliczna szopa betlejemska, w której obok tradycyjnych figur znalazł się też ołtarz i ambona, przypomina o tym franciszkowym połączeniu tajemnicy Wcielenia i Eucharystii. Betlejem to spotkanie z Wcielonym Bogiem lub zignorowanie Go. Podobnie Eucharystia. W niej Bóg upokarza się, a my Mu jeszcze dokładamy pogardy, odpowiadając niewiedzą, lekceważeniem, czy zaniedbaniem wobec darowanej nam tajemnicy, zamiast przyjmować Go w komunii św. Dlatego pasterze Kościoła w Polsce zachęcają nas do podjęcia trzyletniej refleksji wokół tematu „Eucharystia daje życie”. Potrzeba, by znaki przemówiły do naszej wyobraźni i pomogły przyjąć to, co można zobaczyć jedynie oczyma wiary. Pomocą w odkrywaniu tych treści są też nasze kolędy. Wykonane pięknie przez chór na Pasterce, scholę w oba dni świąteczne i chórek szkolny w święto św. Szczepana, pozwoliły pełniej pojąć spotkaną Tajemnicę.  Do zachęty proponującej refleksyjne zatrzymanie się przy naszej szopce dołączamy serdeczne świąteczne życzenia.

Drodzy Goście, Rodacy i Parafianie

Radując się przyjściem Zbawiciela i doświadczając Jego obecności jako małej Dzieciny leżącej w żłobie, rozpalajcie w sobie wiarę w to, że w Nim „życie nam się objawiło”. Dostrzeżcie w małym Dziecięciu Jezus, Jednorodzonego Syna Bożego, który uniżył się, aby nas zbawić, służyć nam i dać nam życie wieczne. Przyjmijcie otwartym sercem Jego miłość, pragnącą wesprzeć Was tym, co najlepsze i najodpowiedniejsze, w każdej dziedzinie życia. Niech Bóg prowadzi Was ku głębokiej wierze, że „Eucharystia daje życie”. Zgłębiajcie Tajemnicę, że tu Chrystus tak, jak w Betlejem, rodzi się pod postaciami chleba i wina. Dlatego karmić się Nim, znaczy MIEĆ ŻYCIE w sobie.
Tego wszystkiego życzymy każdemu z Was, ogarniając nadchodzący rok darem modlitwy w Waszej intencji.
Ks. Sławomir i Ks. Tomasz
 
foto: Kazimierz Kowalski